Dommer blåstempler bøder ved stort bilræs

Tre mænd skal betale en bøde på 2.500 kroner for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. En 20-årig kvinde blev også erklæret skyldig, men slipper for bøden.

Det var en overtrædelse af covid-19-forsamlingsforbuddet på mere end 50 personer, da politiet den 12. juni uddelte bøder til en række personer, der var samlet til et gaderæs ved Danish Crown slagteriet i Holsted.

Det har Retten i Esbjerg slået fast i en stor prøvesag.

Afgørelsen betyder, at de tre mænd skal betale en bøde på 2.500 kroner, mens politiet nu skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod de øvrige 206 personer, der er sigtet i forbindelsen med episoden.

I retsmødet den 26. oktober sagde de dømtes advokat, at forsamlingsforbuddet var i strid med grundlovens bestemmelser om forsamlingsfrihed.

Men det var retten ikke enig i og henviste i den forbindelse til den såkaldte rockerlov, hvor det tidligere har været muligt at indskrænke forsamlingsfriheden, uden at det er i strid med grundloven.

Den 20-årige kvinde, der ifølge rettens afgørelse også overtrådte forsamlingsforbuddet, skal ikke betale bøden. Hun var kun kortvarig til stede og har derfor, ifølge dommen, fået strafbortfald i sagen.

Da sagen er principiel, har både anklagemyndigheden og de tiltalte nu mulighed for at anke rettens afgørelse.