Eva Kjer så på usle rønner

Kommunerne får nu politisk opbakning til at bevare statens pulje til at nedrive faldefærdige bygninger i landdistrikter.

Regeringen har i oplægget til finansloven for næste år afskaffet den årlige pulje på 150 millioner kroner til at sætte bulldozere mod faldefærdige rønner i landsbyer over hele landet.

Vejen Kommune havde i dag inviteret folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) på en rundtur i kommunen for at se på forladte og saneringsmodne huse.

Hun så blandt andet en ussel rønne, der er belån for 1,3 millioner kroner.

- Jeg mener, at puljen skal fortsætte. Den giver det lille skub, der skal til for at få gennemført en sanering. Det er afgørende for at få familier til at besætte sig i landområder, at vi får ruinerne fjernet eller sat i en ordentlig stand, siger Eva Kjer Hansen.

Kommunerne har i år haft en pulje på 150 millioner kroner til at få fjernet de sorte pletter i landskabet.

Vejen Kommune har fået syv millioner kroner, og kommunen har selv lagt 2,3 millioner kroner til.
Kommunen har foreløbig revet 11 bygninger ned og givet tilskud til istandsættelse af enkelte.

Kommunen mangler stadig to tredjedel af saneringsplanen gennemført. Det vil tage to-tre år mere.

Varde, Fanø, Haderslev, Billund, Aabenraa, Hedensted og Tønder har også fået statsstøtte til at rive bygninger ned.