Fejl i byggesag koster skatteyderne to millioner

Det kommer til at koste skatteborgerne i Vejen Kommune omkring to millioner kroner, at kommunen håndterede en sag om Borgerservice i Vejen by særdeles kluntet.

Vestre Landsret har således dømt kommunen til at betale 1,3 millioner kroner i erstatning til udlejeren af bygningen.

Derudover skal kommunen betale sagens omkostninger med 104.000 kroner, og endelig skal kommunen selv betale de knap 600.000 kroner, det kostede at flytte Borgerservice.

Borgerservice havde fra 2006 til huse i en nedlagt butik på Banegårdspladsen i Vejen by.

I juni 2010 gennemgik kommunen ejendommen og krævede en lang række forbedringer udført inden en bestemt dato.

Det skete ikke, og i september besluttede byrådets økonomiudvalg at kondemnere store dele af ejendommen. Det betyder, at ejendommen ikke må anvendes som bolig eller til ophold.

Som en konsekvens af dette opsagde kommunen lejemålet og flyttede Borgerservice til nye lokaler.

Udlejer klagede bl.a. til Byfornyelsesnævnet, der vurderede, at kommunen var inhabil, da den traf afgørelsen om kondemnering.

Vestre Landsret er enig og siger, at grundlaget for kondemnering var så dårligt forberedt, at den er ugyldig.

Vejen Kommune byggede således afgørelsen på sine egne undersøgelser og en stram fortolkning af embedslægens udtalelse om sundhedsfaren ved at benytte bygningen. Man tog heller ikke hensyn til udlejerens forslag til udbedringer, før beslutningen blev truffet.

I forbindelse med ophævelsen af lejemålet glemte man at overholde reglerne i erhvervslejeloven, hvorfor selve opsigelsen er ugyldig.

Vejen Kommune skal derfor betale husleje i hele opsigelsesperioden på et år, svarende til 1,3 millioner kroner.