Flertal aftaler strammere styring med pladserne på gymnasier

Nyt system for optag på gymnasiale uddannelser skal løse to problemer ifølge partierne bag ny aftale. Rektor for Vejen Gymnasium havde håbet på mere.

Regeringen og et flertal på Christiansborg har indgået en aftale om et ny system for, hvordan eleverne skal optages på de gymnasiale uddannelser.

Den nye model bygger på to forskellige modeller, der blev præsenteret på et pressemøde torsdag.

For de gymnasiale uddannelser i de store byer bliver forældres indkomst trukket ind i ligningen, når de forskellige uddannelser skal sammensætte deres optag hvert år.

I resten af landet ændres der ikke lige så meget på måden, der fordeles elever på. Til gengæld skal en strammere kontrol med, hvor mange pladser der er på de forskellige uddannelser sikre en større fordeling:

- Modellen byger på en styring af, hvor mange elever den enkelte uddannelsesinstitution må optage, så uhensigtsmæssig konkurrence om eleverne fjernes, står der i en pressemeddelelse om aftalen.

System for samarbejdsmuligheder

I Vejen bliver dagens aftale ikke modtaget med jubel. Rektoren på Vejen Gymnasium og HF, Lars Amdisen Bossen, havde håbet, at aftalen ville gøre det muligt at samarbejde mere på tværs af uddannelsesmuligheder.

- Vi ville have ønsket et system, der kunne give mulighed for at lave mere samarbejd med andre uddannelser. Hvis vi kunne udbyde noget mere sammen, ville vi også kunne skaffe flere elever og paletten af ungdomsuddannelser i Vejen ville vokse, siger han.

På pressemødet fortalte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at de små gymnasier i tyndtbefolkede områder gøres bæredygtige ved blandt andet at indføre minimumskapacitet.

Der bliver ifølge ministeren mindst 84 elever - det der svarer til tre hold - per årgang på hver uddannelse.

- Vi løser, at gymnasierne i og omkring de store byer i Danmark er blevet pivskæve i deres elevsammensætning.

- Der er kommet en sammensætning, hvor elever søger de gymnasier, de har hørt om fra deres venner. Så bliver det sjovt nok sådan, at de ligner hinanden, dem der går på gymnasierne.

Udkantstilskud til gymnasier

Aftalen er indgået af regeringen, Enhedslisten, SF, De Radikale, Alternativet, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti.

Venstre og De Konservative har på forhånd meldt ud, at de mener, at aftalen efter deres mening i for høj grad indskrænker de unge menneskers frie valg.