Fortidsminder fik en ansigtsløftning

Renset og renoveret blev Bækkemonumentet på Klebæk Høje i dag indviet.

Lidt nord for Bække ligger Klebæk Høje med gravhøjene fra bronzealderen og det imponerende Bækkemonument i form af en skibssætning fra vikingetiden med runestenen. Disse fortidsminder har nu fået en ansigtsløftning.

Runestenen er blevet renset, så skriften står klarere, og skibssætningen har fået sin skibsform tilbage, så man nu kan se skibets stævn ? runestenen ? rejse sig mod himlen som i vikingetiden. Endvidere er sporene fra den gamle hærvej, som også løber her, blevet gjort mere synlige.

Info-tavler fortæller historien

Det er Kulturarvsstyrelsen, der har istandsat fortidsminderne og bragt dem frem i nutidig belysning gennem opsætning af nye informationstavler med ny formidling af de historier, der knytter sig til Bækkemonumentet. Endelig er der også skabt bedre forhold for publikum med nye borde og bænke.

Indviet i dag

Resultatet af dette arbejde bliver nu overdraget til Vejen Kommune. Kulturarvsstyrelsen og kommunen markerede denne begivenhed ved at invitere alle til en indvielse af det relancerede Bækkemonument i dag.

Her var taler af kontorchef Henrik Jarl Hansen fra Kulturarvstyrelsen og formanden for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Troels Ravn (S). Efter overdragelsen fortalte arkæolog Lars Bjarke Christensen om Bækkemonumentet. 

Bækkemonumentet er som en af de 100 mest unikke fortidsminder udvalgt til at være en del af projektet ?Danmarks oldtid i landskabet?, som skal fortælle hele Danmarks historie fra rensdyrjægere til vikingekonger på de steder ude i landskabet, hvor historien foregik.

Læs mere på Kulturarvstyrelsens hjemmeside

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside