Fremgang i produktion af økosvin betyder mangel på foder

Supermarkederne har stigende efterspørgsel på økologisk svinekød, og der kommer stadig flere økologiske svineavlere til.

En mere nænsom produktion, og ikke mindst langt højere svinepriser, får stadig flere svineavlere til at omlægge fra konventionelt til økologisk landbrug.

På landsplan er antallet af økosvinebønder steget fra 65 til over 100 på få år. Blandt dem er 25-årige Mads Thinggaard Madsen fra Bække.

- Jeg faldt for økologisk produktion. Der er lidt mere dyr over økologiske grise, for de hopper og leger i halmen - og kan gå udenfor, siger Mads Thinggaard Madsen til TV SYD.

quote

Prisen er jeg ikke ret ked af, nej! Det var også derfor, jeg valgte økologi. Hvorfor jeg skulle slide for ingenting?

Mads Thinggaard Madsen, økologisk svineavler, Bække

Den unge landmand, der lejer sig ind i to staldbygninger, producerer 10.000 økologiske slagtesvin om året. På landsplan lå produktionen sidste år på 138.000 svin. I år forventer Landbrug & Fødevarer, at tallet stiger til over 180.000 økologiske slagtesvin.

Prisen på økologisk svinekød er også ret saftig. Som økologisk svineavler får Mads Thinggaard Madsen knapt 30 kroner per kilo kød, mens de konventionelle svineavlere må nøjes med omkring 11 kroner.

- Prisen er jeg ikke ret ked af, nej! Det var også derfor, jeg valgte økologi. Da jeg læste på Landbrugsskolen, kunne det knapt nok løbe rundt med konventionelt landbrug, så jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle slide for ingenting?, forklarer Mads Thinggaard Madsen.

Selvom det vælter ind med økologiske svineavlere, så har bankerne fortsat ikke stor lyst til at låne ud til økologiske landbrugsprojekter. Men den store stigning i antallet af økologiske svineavlere har også skabt et andet problem.

- Der kommer ikke flere økologiske grise lige p.t., for vi kan ikke skaffe foder til dem, slutter Mads Thinggaard Madsen.

Det til trods for, at de økologiske svin kun udgør omkring en procent af den samlede, danske svineproduktion.