TV der bevæger dig

Gamle racer er ved at uddø

For få årtier siden var rød dansk malkerace landets mest udbredte race. I dag er den røde malkeko og flere andre danske kvægracer mere udrydningstruede end den sibiriske tiger.

03:10

Gamle danske ko-racer er truede.

1 af 2

De gamle danske husdyr som røde danske malkekøer, sortbrogede svin og landracegeder udgør en betydelig del af vores kulturarv, men snart risikerer vi, at de kun findes på museum.

Hans Boisen Schmidt, kvægavler fra Holsted, er en af de få, der stadig har lidt køer af de gamle danske racer.

Problemet er, at de gamle racer ikke yder så meget, som de ny.

Men hvorfor så overhovedet bevare dem?
På grund af fødevare-sikkerheden:

For hvis de moderne køer, grise, heste og får bliver ramt af indavl eller sygdoms-epidemier, er det en katastrofe, hvis man ikke har de oprindelige, rene racer at bygge videre på.

Der findes ingen præcise opgørelser over, hvor mange gamle husdyr der er tilbage, men Foreningen Gamle Danske Husdyrracer anslår, at der eksempelvis kun er omkring 100 køer tilbage af sortbroget jysk malkekvæg.
Der er omkring 60 eksemplarer af agersøkvæget og omkring 200 køer af rød dansk malkerace tilbage.

Derfor er der flere, der som Hans Boisen Schmidt, er begyndt at holde de gamle, oprindelige husdyr.

Det problem har man også erkendt politisk, og derfor tiltrådte Danmark i 2007 den internationale aftale "Interlaken-deklarationen", der skal sikre bevarelsen af de gamle husdyr.