Giftgrund renses før drikkevand forurenes

4.000 ton stærkt forurenet jord bliver i løbet af sommeren og frem til oktober gravet bort midt i Holsted.

De næste par måneder risikerer trafikanterne i Holsted at skulle holde i kø på Storegade. Region Syddanmark er nemlig gået i gang med at fjerne en forurening, der truer med at gå i grundvandet.

Her og nu udgør forureningen ikke en risiko for mennesker eller drikkevandsboringer, men hvis man lod den ligge, ville den ad åre kunne sive ned i grundvandet og udgøre en potentiel trussel.

- Hvis ikke vi fjerner forureningen nu, vil den kunne trænge ned i det grundvandsmagasin, byen indvinder drikkevand fra. Og det er vi selvfølgelig ikke interesserede i, fortæller Klaus Bundgaard Mortensen, miljøtekniker i Region Syddanmark.

På adressen Storegade 86 i Holsted lå et tøjrenseri, som i 1970'erne og 80'erne udledte store mængder klorerede opløsningsmidler. Forureningen befinder sig primært under Storegade 84-86 og under en mindre del af vejarealet og i en dybde fra tre til 12 meter under jordoverfladen.

VIDEO: Miljøtekniker Klaus Bundgaard Mortensen fra Region Syddanmark forklarer alt om forureningen og fjernelsen af den. (Varighed: 2:32 min.)