TV der bevæger dig

Japansk plante koster kommuner mange penge

Vejen Kommune bruger 200.000 kr. hvert år på at fjerne japansk pileurt. Den har slået rod over 400 steder i kommunen.

Planten kan spises af både får og mennesker. Men den breder sig hurtigere, end fårene kan nå at bekæmpe den.

1 af 2

Japansk pileurt bliver bekæmpet, for den breder sig og udkonkurrerer andre arter. Den ødelægger drænrør og veje, og koster kommuner mange penge.

De er blevet indført som prydplanter i de danske haver, men nu er pileurter blevet en invasiv art, der skaber problemer i naturen.

Ødelægger beton i Vejen Kommune

I Vejen Kommune har byrådets politikere besluttet at gøre en ekstra indsats mod den invasive plante. De har afsat 200.000 kr. om året i foreløbigt fire år.

Bare på kommunale arealer er den foreløbigt blevet registreret over 400 steder i Vejen. 

- Det er en meget arbejdstung opgave at komme af med den, siger Sally Huntingford, fagkoordinator i Natur og Landskab i Vejen Kommune, til TV SYD.

- Vi laver et forsøg og prøver nogle steder at slå den ned med 3-4 ugers mellemrum for at komme den til livs. Den proces skal så gentages i op til seks år.

Her har Vejen Kommune registret Japansk Pileurt Foto: Vejen Kommune

Vejen er en af de kommuner, hvor man allerede har fået en forsmag på de udfordringer, som planten giver.
- I byen oplever vi, at de løfter belægninger, asfalt og fliser. Vi har dem også ved Holsted Å, der løber tværs gennem byen, og der kan vi se, at pileurten vokser lige igennem den betonkant, der ellers holder åen på plads, siger Sally Huntingford.

Fra udlandet rapporteres allerede om store skader. Eksempelvis har Storbritannien opgjort de årlige udgifter alene til japansk pileurt til 165 millioner pund. Det er noget, de har opdaget i Vejen, og derfor har de afsat pengene.

- Pileurten sender rødderne ned i dræn- og kloakrør og ødelægger dem. Derfor er planten et samfundsmæssigt problem, siger Sally Huntingford til TV SYD.

For at forhindre at det går lige så galt i Danmark, forventer 71 procent af kommunerne, at de kommer til at bruge et stigende antal kroner de næste år på at slå arten ned.

Men en effektiv bekæmpelse er svær, siger Rita M. Buttenschøn, seniorrådgiver ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.
- Der skal kun meget små stykker af rødderne til, for at pileurterne kan etablere sig nye steder.
- Så man skal være meget omhyggelig med at få alt fjernet, hvilket ikke er nemt, da de slår rødder langt ned i jorden, siger hun til KLs nyhedsbrev, Momentum.

Vil have private til at slå ihjel

Pileurten står i mange haver. Hvis haveejere opdager den i haven, bør de fjerne den. 

- I Vejen Kommune vil vi gerne have, at de smider den i småt brændbart. Hvis den kommer i komposten skal man være sikker på, at temperaturen kommer over 70 grader, siger Sally Huntingford fra Natur og Landskab i Vejen Kommune til TV SYD.

Ønsker samme regler som for bjørneklo

I lyset af hvor svære pileurt er at bekæmpe, efterlyser kommunerne lovgivning eller regler.
Især er det vigtigt at få de private lodsejere med, sådan som det er sket med bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Den kan private lodsejere blive pålagt at slå ned på egen grund.

Borgmester i Fredericia og formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg Jacob Bjerregaard (S) opfordrer miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann (V) til at give kommunerne samme muligheder i bekæmpelsen af pileurter.

 

Se mere om at spise japansk pileurt her på TV Øst