Jels Vikingerne vil have deres egne bronze-lurer

Jels Vikingerne er gået i vinterhi - men arbejder trods det hårdt på sat rejse penge til fremstilling af 6 bronze-lurer til fremtidens vikingespil.

Jels Vikingerne er i gang med at søge fonde om bidrag til fremstilling af seks bronzelurer, designet med kendskab til de originale bronze-lurers udseende og støbemetoder.

Planen er at udvide holdet af lurblæsere, der traditionen tro hvert år blæser årets forestilling i gang.

Der findes blot 56 originale bronzelurer fra vore forfædres tid, som er gravet op af jorden i og omkring Danmark. De blev for mere end 3.000 år siden fremstillet ved en kompliceret støbeproces, som man den dag i dag stadig har svært ved at forstå - tidens tekniske muligheder taget i betragtning.

Hvert år åbnes vikingernes forestilling af to lurblæsere der på autentisk vis blæser årets forestilling i gang. Indtil nu er dette foregået på messinglurer udlånt af FDF Vejle 1, men nu ønsker vikingerne altså deres egne lurer - og de skal være af bronze, så oplevelsen for både lurblæserne og publikum kommer så tæt på fortidens lyd som muligt.

Samlet har Jels Vikingerne søgt fonde om bidrag på omkring  200.000 kroner, så vikingerne kan erhverve de seks ønskede bronze-lurer. Endnu mangler de 70.000 kroner i at nå i mål.