TV der bevæger dig

Marken er fuld af vikingeskatte

Guldskatten fra Vejen er kun toppen af et isbjerg af spændende vikingefund, mener museumsleder.

Her er to af de tre amatørarkæologer, der i starten af juni fandt en vikingeskat af næsten et kilo guld, her på en mark ved Vejen. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

De syv armringe fra 900-tallet, som blev fundet af tre amatørarkæologer på en mark ved Vejen. Efterfølgende har amatørarkæologer gravet mange andre smykker og mønter op på den samme mark, hvor de fandt guldarmbåndene her. Foto: Nick Schaadt, Museet på Sønderskov

1 af 2

Ikke alt, der glimter er guld, men derfor kan det godt være en skat alligevel. I hvert fald i den helt arkæologiske forstand.

Udover den helt unikke guldskat, der i starten af juni blev fundet på en mark ved Vejen, har amatørarkæologerne udgravet en række andre arkæologiske skatte. Mest i sølv, men alle spændende for de, der interesserer sig for historie og arkæologi.

- Der er en del sølvsmykker og guldbelagt sølv, siger museumsleder Bo Ejstrud til TV SYD. Han fortæller, at de rigelige fund på marken tyder på, at der har ligget en boplads på stedet.

- Det her er ikke bare nogen, der har gravet en skat ned for at gemme den. Der har ligget en boplads der, og selv, hvis der ikke var fundet en skat, ville de andre fund alene have løftet området. Det er en meget spændende plads, siger Bo Ejstrud.

Museet forhandler i øjeblikket med lodsejerne om at grave pladsen yderligere ud. Indtil videre er det kun amatørarkæologerne, der har gravet derude. Før en officiel udgravning kan komme på tale, skal økonomien afklares, men det mener museumsleder Bo Ejstrud ikke bliver et problem, med tanke på, hvor spændende fund, der allerede er gjort på marken.

- Jeg regner med, at vi kan starte en egentlig udgravning derude til efteråret, fortæller Bo Ejstrud.

Interesserede kan se både den unikke guldskat og en række andre fund fra vikingetiden på Museet på Sønderskov fra d. 14. juli til d. 31. juli. Derefter bliver de mange arkæologiske skatte sendt videre til Nationalmuseet for nærmere undersøgelser.

Mest sete på tvsyd.dk