TV der bevæger dig

Ny formand for Rødding Højskole

Efter generalforsamlingen på Rødding Højskole tirsdag aften blev Gert Karkov valgt som ny formand. Han afløser Søren Vang Rasmussen.

Rødding Højskole får ny formand.

Gert Karkov er landmand og har i en årrække været folkevalgt i landbrugspolitiske organisationer, og indtil 2009 viceformand i Dansk Landbrug.

Gert Karkov har været medlem af Rødding Højskoles bestyrelse siden 2010 og glæder sig til det kommende arbejde:

- Sammen med den øvrige bestyrelse og højskolens medarbejdere ser jeg frem til at konsolidere og udbygge den solide fremgang, som Rødding Højskole har haft siden genstarten i 2007, og som blev muliggjort på baggrund af en stor lokal opbakning. En af de spændende udfordringer det næste års tid er ombygningen af de gamle stald- og ladebygninger til nye undervisningslokaler for de 20 millioner kroner, som A. P. Møller Fonden har doneret, siger Gert Karkow.

Gert Karkov afløser Søren Vang Rasmussen på formandsposten, som han har haft siden genstarten af Rødding Højskole i 2006.

- Jeg forlader landsdelen og flytter til Sjælland, og den afstand vil besværliggøre formandsarbejde. Men efter seks spændende og hårde år, synes jeg også, det er tid til at give stafetten videre, sagde Søren Vang Rasmussen på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen, der i øvrigt var velbesøgt med over 70 deltagere, tog man også afsked med Søren Tang Sørensen, der selv var elev på skolen i 1972/73. Søren Tang har tidligere været formand for Rødding Højskole og deltaget i bestyrelsesarbejdet i 26 år.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Peder Damgaard, forstander for Gråsten Landbrugsskole og Hans Kirk, tidligere koncerndirektør for Danfoss.