Ny Frøs-direktør laver store afskrivninger og lille underskud

Halvårsregnskabet for Frøs Sparekasse udviser underskud på 2,6 millioner kroner mod et overskud på 39,2 millioner kroner i samme halvår sidste år. Det skyldes, at den nye direktør Henning D. Dam har valgt at foretage store nedskrivninger på udlån og garantier.

Trods det lille underskud i første halvdel af 2017 forventer Frøs Sparekasse overskud for hele året.  

- Vi får hele tiden nye kunder, 1.326 i halvåret, og den nye strategi hviler på et stærkt grundlag: Vi har et overskud af indlånskroner på 2,5 milliarder kroner, og en stor del af disse penge skal vi have ud og arbejde aktivt til fordel for kunderne samt væksten og udviklingen i Syd- og Sønderjylland, siger Henning D. Dam i en pressemeddelelse om regnskabet. Han tiltrådte som administrerende direktør for Frøs Sparekasse den 1. april 2017 og tog over efter Kurt Jensen, som stod i spidsen for sparekassen i 37 år.

- Resultatet er isoleret set ikke tilfredsstillende, men jeg forventer et mindre overskud, når vi går ud af 2017. Vi tager nogle store og nødvendige nedskrivninger nu. Selv om landbruget har fået det bedre, så bliver gårde stadig handlet til mindre end den hidtidige værdiansættelse. Det skal vi korrigere for, og derfor tager vi øgede nedskrivninger her. Derfor har Frøs Sparekasse nedskrevet med et større millionbeløb på landbrugskunderne, siger Frøs' adm.direktør Henning D. Dam.