TV der bevæger dig

S-formand så på jordfordeling: Sydjysk landmand er et godt eksempel

Landbrugsjord skal udnyttes bedre og mere klimavenligt, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer, der har sendt et udspil til Folketinget. Landmand fra Vejen synes, at det er en rigtig god ide.

Repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening var også med, da Mette Frederiksen besøgte landmanden. Foto: John Melin

Tilbage i 2016 fandt landmand Henrik Berthelsen fra Vejen ud af, at hans jord var særlig kulstofholdig.

Hvad er kulstofholdig jord?

Hvis jord er kulstofholdig, vil det frigive CO2, hvis det dyrkes.

Derfor gik han til Vejen Kommune, og sammen med kommunen og andre lodsejere i området arbejdede de på et lavbundsprojekt. I sådan projekt er der tale om, at dyrkningen af den kulstofholdige jord stopper, samtidig med at man stopper med at dræne jorden for vand, så vandstanden på jorden genetableres. Det projekt begrænsede udledningen af kvælstof.

Og det er blandt andet på grund af det projekt, at formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, sammen med repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening tidligere i dag besøgte Henrik Berthelsen i Vejen. For et nyt udspil fra de to nævnte organisationer går netop ud på at udnytte landbrugsjorden bedre og mere klimavenligt. Et af forslagene i dette udspil handler om jordfordeling.

Hvad er jordfordeling?

Landmænd, stat og kommuner skal bytte jordstykker, så de kulstofholdige jorde ikke bliver dyrket, men derimod bliver til natur eller som græsningsområde for landmændenes dyr.

- Når man går herude i dag ved Vejen og ser markerne, så giver det rigtig god mening at få taget nogle af de marker ud af produktion, som ikke giver landmændene så meget, og som har en stor klimabelastning for så til gengæld at give landmændene noget bedre landbrugsjord, siger Mette Frederiksen til TV SYD.

Godt for naturen - og landmændene

Udspillet kaldes ”Fælles løsninger – for natur og landbrug”. Ifølge Maria Reumer Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, vil udspillet om jordfordelingen og amoniakindsatsen sikre større naturarealer, samle hver enkelt landmands jord, samt reducere klimabelastningen med cirka 10 procent af landbrugets nuværende udledning.

Vi skal gribe den politisk på Christiansborg.

Mette Frederiksen, formand, Socialdemokratiet

Landmand Henrik Berthelsen er også åben for jordfordeling. Han overtager gerne jord fra andre landmænd, som ikke længere vil kunne dyrke jorden:

- Vi (landmændene, red.) har jo forskellige interesser i forhold til landbrugsjorden. Nogle dyrker korn på arealer, som ikke vil kunne dyrkes korn på fremover, forklarer Henrik Berthelsen:

- Det kan så være, at de gerne vil have nogle andre arealer i stedet. Så for at få de forskelligt rettede interesser for jordens anvendelse til at gå op, så er man nødt til at have jordfordeling.

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer har sendt udspillet til Folketinget. Det var netop derfor, at Mette Frederiksen var med i Vejen i dag, og hun erkender også opgaven, der nu skal løftes.

- Nu har Danmarks Naturfredningsforening og landmændene været ude sammen og sige, at jordfordeling er vejen frem. Nu skal vi gribe den politisk på Christiansborg, siger hun til TV SYD.

Henrik Berthelsen (tv.) viser rundt på jorden i sit område. Foto: John Melin

Pengene mangler

Men inden alle idéerne om jordfordeling kan udføres, skal økonomien på plads. Både finansiering og kompensation.

Projektet, der er præsenteret i udspillet, skal have bevilliget penge, og samtidig ønsker Henrik Berthelsen en ny komoensationsordning til projektet, nemlig en engangskompensation:

- Den er der nogen, der efterspørger, så den er man nødt til også at have i spil, siger Henrik Berthelsen.