TV der bevæger dig

SMS dit stoppested

Kend dit stoppested og få en køreplan på mobiltelefonen. Trafikstyrelsen har bevilget Sydtrafik penge til et nyt forsøg med trafikinformation.

Sydtrafik har flere tusinde stoppesteder - også på ret øde strækninger. Der skal bruges mange mandetimer på at udstyre dem alle med afgangstavler, og holde dem ved lige, når der sker en lille justering i køretiden.

I stedet for tavler på  alle stoppesteder vil Sydtrafik derfor prøve at forsyne nogle af kunderne med oplysninger på mobiltelefonen.
Stoppestederne får et nummer, og når man sender en SMS med nummeret på det ønskede stoppested, får man de næste tre afgange fra stoppestedet. Samtidig kan man få aktuelle informationer om driftsforstyrrelser m.v.

Trafikstyrelsen har bevilget Sydtrafik godt 300.000 kr. til forsøget, og trafikselskabet skal selv investere det samme beløb.
 
Forarbejdet går i gang efter sommerferien. Sydtrafik skal finde en leverandør og håber på at forsøget kan starte til vinter. Efter to år skal forsøgsperioden evalueres.