Soldat får fri proces i sag mod Forsvarsministeriet

En advokat fra Vejen med speciale i skadeserstatrninger repræsenterer en tidligere soldat, som har fået bevilget fri proces i en sag mod Forsvarsministeriet. Det er den første sag af sin slags.

Den tidligere soldat, Heine S.Andersen fra Hee ved Ringkøbing, kræver godtgørelse for svie og smerte, fordi han fik en psykisk arbejdsskade efter at have været udsendt i Bosnien i 1996.

Ekssoldaten kræver også erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Han har fået erstatning for sin lidelse, Post Traumatisk Stress Syndrom, men ønsker, at Forsvafret skal sige undskyld for mangelfuld uddannelse og forberedelse.

Det er Procesbevillingsnævnet, som mandag oplyser, at manden har fået bevilget fri proces.

Civilstyrelsen har tidligere sagt nej, men nævnet har altså en anden vurdering og mener, at betingelserne er opfyldt.

Forsvarsministeriet har afvist at være ansvarlig for den psykiske skade, som manden har.

Derfor skal domstolene afgøre spørgsmålet.

Afgørelsen om fri proces er givet efter en paragraf, der handler om sager, som enten har principiel karakter, eller som har væsentlig betydning for borgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Det er advokat Berit Møller Lehnschow fra Vejen, der repræsenterer soldaten. Der har ikke tidligere været først den slags sager i Danmark.

Derfor vil dommen kunne danne præcedens.

- Både forberedelserne før selve udsendelsen og den efterfølgende debriefing havde store mangler, og vi mener, at forsvaret har et ansvar for, at min klient er endt med en PTSD diagnose. Forholdene var ganske enkelt urimelige, og derfor vil vi have retten til at tage stilling til, om forsvaret er erstatningsansvarlige, siger Berit Møller Lehnschow på Advodan i Vejen på firmaets hjemmeside.