TV der bevæger dig

Sosu-assistenter skal redde kæledyr fra misrøgt

Sosu-assistenter i Vejen skal kontrollere, om kæledyr i private hjem har det godt nok.

Sosu-assistenter i Vejen Kommune skal nu til at holde øje med at folk tager sig godt nok at deres kæledyr. Foto: Annelene Petersen/Scanpix

Har fru Jensens piphans kanariefugl det godt nok, eller hænger den lidt med næbbet? Og hvad med Hr. Petersens gamle labrador, Fido? Kommer den ud på de gåture, som enhver hund har brug for og krav på?

Måske uskyldige eksempler, men virkelighedens misrøgt af kæledyr er meget, meget værre. Derfor skal hjemmeplejen i Vejen Kommune deltage i et forsøg, hvor social- og sundhedsassistenterne skal tjekke, om dyrevelfærden hjemme hos borgerne er, som ethvert kæledyr må kunne forlange.

Han havde 146 fugle flyvende frit i lejligheden. Der var sat redekasser op på væggene, og der hængte grene i loftet. Hele gulvet var dækket af afføring fra fuglene og fjer og foder. Der var ikke et eneste sted, hvor der ikke var afføring fra fuglene.

Eksempel på sag om misrøgt af dyr. Kilde: Dyreværnet vedr. vanrøgt af Dyr

Baggrunden er flere alvorlige sager om misrøgt af hunde, katte,fugle, heste og andre kæledyr rundt om i Danmark.

Vejen Kommune fra næste år en del af et pilotprojekt som skal klarlægge, hvad offentligt ansatte bør gøre, når de kommer i private hjem og konstaterer, at der bor dyr, som ikke behandles ordentligt.

Baggrunden er, der ifølge Dyrenes Beskyttelse har været tilfælde i nogle kommuner, hvor hjemmehjælpere ønskede at gribe ind, men ikke fik lov af deres foresatte, fordi det blev vurderet at være i strid med deres arbejde for kommunen.

Dansk Folkeparti fremsatte i 2015 et beslutningsforslag om, at den ansatte i kommunernes hjemmepleje skal have underretningspligt. Det er foreløbig ikke blevet til noget. I stedet gennemføres i første omgang et pilotprojekt, som skal danne baggrund for en senere oplysningskampagne. To kommuner er med i pilotprojektet. Det er Vejen og Århus. Det begynder i andet kvartal 2017.    

Et dilemma

I Vejen Kommune siger områdeleder i hjemmeplejen, Bo Schmidt, at kommunen går med i pilotprojektet for at støtte medarbejderne, som vitterligt står i et dilemma, når de kommer i hjem, hvor dyrene ikke har det godt.

Vores primære hensyn er borgeren, men som menneske er det jo også et dilemma at se et dyr, som ikke trives. Det skal vi finde måder at balancere. 

Områdechef Bo Smidth, Vejen Kommune 

-Vi forventer at kunne forebygge, at der er dyr, der mistrives, siger bo Schmidt, som samtidigt dilemmaet, når en sosu-assistent fra kommunen pludselig får en ekstra kontrolkasket på hovedet:

- Vores primære hensyn er borgeren, men som menneske er det jo også et dilemma at se et dyr, som ikke trives. Det skal vi finde måder at balancere, siger område chef Bo Smidth til TV SYD. 

Læs også Der var afføring overalt