TV der bevæger dig

Vejen har succes med at hjælpe langtidssyge

I Vejen Kommune har de i et år forsøgt at hjælpe de langtidssygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet hedder Sund i Job. Og allerede nu kan kommunen se, at den rigtige mad på tallerkenen og masser af motion får de syge tilbage på arbejde.

04:17

1 af 2

Siden 1. august 2013 har en gruppe borgere, der modtager sygedagpenge i Vejen Kommune, været tilknyttet projektet ?Sund i Job?, som foregår på Sundhedscenteret i Brørup.

?Sund i job? handler om at give deltagerne mulighed for at arbejde målrettet med sundhed i meget bred forstand. De får en vifte af tilbud, som skal styrke deres sundhed og hjælpe dem på vejen tilbage til arbejdsmarkedet ? og som noget helt centralt tages der udgangspunkt i den enkeltes situation, så alle får netop de tilbud, som de har behov for.

I projekt ?Sund i Job? er der ansat en diætist, en fysioterapeut, en psykolog og en socialrådgiver, som samarbejder med alle kommunens øvrige afdelinger ? ligesom A-kasser, patientforeninger, lokalpsykiatri, uddannelsesinstitutioner, praktiserende læger og sygehuse også inddrages.

- Der er som udgangspunkt ingen grænser for, hvem vi samarbejder med, så længe vi sammen med borgeren tror på, at det gavner den enkeltes situation, siger Birgit Knudsen, socialrådgiver og projektmedarbejder i Vejen Kommune.

 

Fakta om projektet:

  • "Sund i Job" er opstået i et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen og Jobcenteret i Vejen Kommune og har til huse i Sundhedscenteret i Brørup.
  • "Sund i Job" er for sygedagpengemodtagere, der enten har været ud og ind af sygedagpengesystemet flere gange, eller hvor der kan foreligge en risiko for tilbagevendende sygemeldinger.
  • Der er pt. 74 personer i projektet ? 28 mænd og 46 kvinder i alderen 24 til 62 år.
  • Projektet er ikke forbeholdt borgere med bestemte diagnoser ? borgerne har fysiske eller psykiske problemstillinger ? eller en kombination af begge.
  • "Sund i Job" fortsætter med at følge borgerne, hvis de ønsker det, uanset hvilket forsørgelsesgrundlag, de har efter en sygedagpengeperiode ? også hvis de melder sig ledige i A-kasse eller kommer i arbejde.
  • Projektet evalueres løbende igennem projektperioden på tre år ? det er helt centralt, at indholdet hele tiden justeres, så borgerne hjælpes bedst muligt.

 

Mest sete på tvsyd.dk