Vejen-området slipper for luftledninger

Den nye højspændingsforbindelse bliver lagt i jordkabler 2,5 km.  

Planlægning af en ny 400 kilovolt højspændingsforbindelse mellem Aabenraa og Viborg er nu nået et skridt videre.

Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har udarbejdet en redegørelse om sagen og sendt den i høring i de ni kommuner, som den nye højspændingsforbindelse går igennem.

I Vejen-området sker der en ændring. Her bliver der lagt et 2,5 km langt jordkabel ved Gamst Sø-enge. Den nye station Revsing placeres ved Revsing Plantage.

Hvis miljøcentrenes løsning vedtages endeligt, betyder det, at der i alt lægges 8,6 kilometer kabel og opføres 166 kilometer luftledninger.

Luftledningsstrækningerne skal opføres med den nydesignede Eagle-mast, som giver mindst muligt støj.