Vejen rydder op i faldefærdige huse

Inden årets udgang skal kommunen have indgået skønsmæssigt 100 aftaler om projekter til et samlet beløb af 9,3 mio. kroner.

Vejen Kommune er gået i gang med at finde egnede emner til de statslige puljemidler, som kommunen har fået til at gøre en indsats for at øge kvaliteten af bebyggelser i landdistrikterne. Pengene er øremærket projekter, der skal komme problemet med blandt andet faldefærdige boliger og ejendomme i udkantsområderne til livs.
 
Kommunen er således begyndt at udarbejde lister over ejendomme og grunde, som falder ind under kriterierne for at anvende puljemidlerne som tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering.

Endvidere kan pengene bruges til udgifter ved kommunens medvirken til oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og andet affald på private grunde. Endelig kan puljemidlerne også gå til byfornyelser i landdistrikterne.

Kontakt kommunen hurtigt

Ifølge Karsten Gude fra afdelingen for Natur, Miljø og Byg er kommunen begyndt at kontakte ejerne af disse ejendomme. Han kan også oplyse, at kommunen får henvendelser fra folk, der er interesserede i at benytte ordningen og komme i betragtning.

- Vi ser meget gerne, at folk af egen drift henvender sig. Det giver jo det bedste udgangspunkt for at lave en aftale, siger Karsten Gude.
Og det må gerne ske så snart som muligt, understreger han.

Tilskuddet skal nemlig være anvendt senest ved årets udgang, hvilket giver en meget kort tidshorisont til at indgå de skønsmæssigt mere end 100 aftaler.

Stram tidsplan

Kommunen har en tidsplan, der kalkulerer med, at forhandlingerne med ejerne af de pågældende ejendomme er afsluttet inden 1. juli i år. Det giver mulighed for at inddrage nye projekter i ordningen, hvis der stadig er ledige puljemidler.

Alle arbejder skal være afsluttet senest den 31. december 2011, og der er lagt op til, at indsatsen bliver geografisk fordelt over hele kommunen med afsæt i en prioriteret liste for hvert lokalområde. For at gøre de enkelte projekter synlige vil der blive sat byggepladsskilte op.
 
I alt er der i Vejen Kommune afsat 9,3 mio. kroner til ?opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder?, som det hedder i det officielle sprog. Heraf udgør de statslige puljemidler 7 mio.