TV der bevæger dig

115 millioner til to ghetto-områder

115 millioner kroner fra Landsbyggefonden skal hjælpe to bolig-områder i Vejle af med ghetto-etiketten. Det er Boligforeningen AABs afdelinger i Løget og Finlandsparken.

Pengene skal bruges til at styrke boligområderne og deres forbindelser til de omgivende kvarterer, bydele og resten af byen. Konkret betyder det at både interne og eksterne sti- og vejforbindelser, belysning, belægning m.m. samt hele ansigtet udadtil forandres i de to områder.

Metoden er at bygge videre på de kvaliteter og velfungerende aktiviteter, som allerede er i områderne. Målet er at skabe mere åbenhed og dermed også mere tryghed. Desuden er det et mål permanent at få såvel Finlandsparken og Løget af listen over udsatte boligområder.

- Nu kan vi få fjernet de gamle hegn mellem os og naboerne ? både i bogstavelig forstand og i overført betydning, siger Hans Helge Andersen, formand for AAB Vejle.