50-årig førtidspensionist får ret i Højesteret

Region Syddanmark krævede erstatning til kvinde fra Vejle retur, men Højesteret gav hende medhold. Nu beholder hun sine 225.000 kroner og skaber håb i Haderslev.

Højesteret slog torsdag i en principiel dom fast, at en 50-årig førtidspensionist fra Vejle får lov at beholde en erstatning for fejlbehandling, selv om Region Syddanmark havde krævet pengene betalt tilbage. Dommen vækker også optimisme i Haderslev, hvor Jørn Buch nu har et begrundet håb om at beholde sin erstatning for fejlbehandling. 

Førtidspensionisten fra Vejle beholder de 225.600 kroner, som hun i 2011 fik fra Patientforsikringen (nu Patienterstatningen).

- Jeg er glad for dommen, som jeg synes er rimelig, siger kvindens forsvarsadvokat, Niels Lindeborg Johansen fra Codex-advokater i Vejle, til TV SYD.

Den 50-årige vejlenser fik i 2011 erstatningen efter at have fået varige mén i forbindelse med en fejlslagen behandling for forhøjet blodtryk hos egen læge.

quote

Jeg er glad for dommen, som jeg synes er rimelig.

Niels Lindeborg Johansen, Codex advokater, Vejle

De 225.600 kroner blev udbetalt til kvinden i februar 2011, samtidig fik hun senere på året fik udbetalt yderligere knap 32.000 kroner for bl.a. svie og smerte. Hun fik dog afslag på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Det klagede hun over til Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen), men her gik det galt. Halvandet år senere, i oktober 2012, ophævede ankenævnet pludselig Patientforsikringens afgørelse om den oprindelige erstatning på 225.600 kroner, hvilket fik Region Syddanmark til at forlange pengene tilbagebetalt.

Sagerne blev siden prøvet i by- og landsret, og her fik regionen medhold.

Region Syddanmark skal betale sagens omkostninger på 110.000 kr. for byret, landsret og Højesteret. Heraf er 100.000 kr. til dækning af udgift til advokat og 10.000 kr. til dækning af den retsafgift, som skulle have været betalt for landsret og Højesteret, hvis der ikke var givet fri proces.

Optimisme i Haderslev

Højesteretdommen fra torsdag vækker også optimisme i Haderslev. For tre år siden afgjorde Patienterstatningen, at den tidligere lektor og formand for Grænseforeningen, Jørn Buch fra Haderslev, skulle have knap 271.000 kroner i erstatning af Region Syddanmark. 

Men otte måneder senere bestemte Ankenævnet for Patienterstatning, at det skulle han ikke - og han fik 30 dage til at betale pengene tilbage.

Det nægtede han, hvilket udløste en retssag. Retten i Sønderborg afgjorde med en dom, der fastslog, at Jørn Buch skulle tilbagebetale den erstatning på 271.000 kroner, som han oprindelig modtog, da lægerne indrømmede at have lavet en fejl.

- De to domme Højesteret afsagde i går vil efter min bedste opfattelse medføre, at Region Syddanmark frafalder kravet om tilbagebetaling af den erstatning, som Jørn Buch fik udbetalt i 2014, udtaler hans advokat, Ilse Sjørup, Lyngby, til TV SYD.
 
Hun har planlagt at drøfte sagen med sin klient i begyndelsen af næste uge og har derfor ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer.