TV der bevæger dig

600.000 kroner til forskning i blindhed

Prins Henrik overrakte fredag 600.000 kroner til et nyt forskningsprojekt på Vejle Sygehus på vegne af Lions Club Danmark. Forskningen skal forebygge blindhed blandt diabetikere.

04:47

Prins Henrik overrakte gaven til de to læger på Fredensborg Slot. (Foto: Claus Starup).

1 af 2

I dag kan man ikke måle på, om de lysfølsomme tappe i øjet er begyndt at dø, og øjenlægen kan først se det, når skaden er sket.

Professor dr. med Ivan Brandslund og overlæge dr.med. Cramer Christensen står bag forskningsprojektet.

Vejle Sygehus opbevarer i sin biobank biologisk materiale - primært i form af blod- og urinprøver - fra 4.000 diabetikere og 5.000 raske kontrolpersoner.

Materialet bruges til forskning i diabetes 2 og dens mange følgesygdomme.

Med donationen kan biobanken udbygges med biologisk materiale fra yderligere 10.000 diabetikere.

Udvidelsen vil øge sikkerheden i analyseresultaterne og gøre det muligt med større sikkerhed at finde frem til de årsager, der har betydning for udvikling af senfølgerne hos sukkersyge.

Diabetesforeningen oplyser, at 306.638 danskere ved udgangen af 2011 havde fået stillet en diabetesdiagnose. Der er tale om næsten en fordobling over 10 år.

Eksperter anslår, at der måske går et tilsvarende antal danskere rundt med diabetes uden at vide det.

Se mere i TV SYD Nyheder 19.30.