Åbnede ny legeplads for fisk

En ny legeplads for fisk blev i dag sat under vand i Vejle Å ved Tørskind. Håbet er at flere fisk vil gyde i åen i de naturskønne omgivelser.

TV SYD var med, før der blev lukket vand ind på det nye stykke natur.

Umiddelbart ser et stykke med grus og sand ikke ud af så meget.
Men her skal være gydebanke for fisk.

Genslyngning

Og området blev helt forvandlet, da vandet fik lov at strømme ind på det nye stykke.

Så er håbet bare, at fiskene vil tage stedet til sig og at der komme flere fisk.

Vejle Kommune arbejder på at gen-slynge Vejle Å mellem Tørskind og Vork på en 2 km lang strækning.

Vejle Ådal-projektet

Projektet indgår som en del af det samlede Vejle Ådal-projekt og har således også til formål at indgå i synergi med de øvrige projekter i ådalen, noterer Vejle kommune i projektbeskrivelsen.