TV der bevæger dig

Adfærdsændring skal trylle skraldet væk fra skoven

I et nyt adfærdsprojekt i Vejle skal man blandt andet se på, hvordan man kan ændre folks adfærd til at smide flere ting i skraldespanden. Projektet skydes i gang med en million kroner.

Karl Erik Lund står her ved roden til hele problemet: Skrald. Foto: Hans Lausten

Hvis du synes, der ligger meget affald i naturen i Vejle, så er du ikke alene – og nu ser det ud til, at der bliver gjort noget ved.

Et nyt projekt i Vejle skal få mindre affald til at havne i naturen. Måden, man vil gøre det på, er ved at påvirke folks adfærd til at smide mindre affald i naturen.

- Problemet er, at det er hammertræls at se på, og at folk ikke kan finde ud af at bruge skraldespandene, når nu vi har dem. Og det handler jo om adfærd, siger Karl Erik Lund (DF), formand for Teknik og Miljøudvalget i Vejle Kommune.

Baggrunden for Vejles projekt er en undersøgelse fra Friluftsrådet, der viser, at 18 procent af danskerne føler sig generet af affald, når de bruger naturen.

I 2019 og 2020 skal der hvert år bruges en halv million på affaldsprojektet i Vejle, men hvordan pengene skal bruges er ikke besluttet endnu. For Karl Erik Lund handler det især om oplysning og knapt så meget om at stille flere skraldespande op.

Problemet er, at det er hammertræls at se på.

Karl Erik Lund (DF), formand for Teknik og Miljøudvalget i Vejle Kommune.

- Vi skal fortælle folk, at det ikke er i orden. Vi kan jo ikke stille skraldespande ved hvert et træ, fordi folk ikke kan finde ud af at tage sit affald med til den næste skraldespand. For det skal jo også være sådan, at vores skraldebiler kan komme ind til de spande, der står der, siger han.

Børnene skal være med og måske skal skraldespandene se anderledes ud

Hos Økolariet i Vejle er de gode til genanvendelse, og derfor er de også med i arbejdsgruppen.

Én af Økolariets opgaver er at gøre børn klogere. I projektet er der lagt op til, at børnene skal spille en væsentlig rolle. Børnene skal tage ansvar for mindre affald og god opførsel i naturen, står der.

Karl Erik Lund gør her noget ved problemet. Foto: Hans Lausten

- Det er nemmere at få det lært helt fra starten i stedet for at få det trukket ned over hovedet senere i livet. Og så smitter børnene bare af på de voksne derhjemme, forklarer Torben Kjærgaard Andersen, affald- og ressourceformidler ved Økolariet.

Økolariet underviser blandt andet børn om affald ved arrangementet ’Skrald og sjov’. Her lærer de om affaldssortering, genbrug og hvorfor, det er vigtigt.

En anden ting er idéer til, hvad man kan gøre for at ændre folks adfærd. Her kommer Torben Kjærgaard Andersen selv med flere idéer til, hvad der skal til.

- Det kan være at placere skraldespanden på en bestemt måde, eller det kan være at give dem en bestemt farve, så det bliver en lille smule nemmere at sortere. Sådan nogle tiltag kunne være noget, vi gerne vil arbejde på, siger Torben Kjærgaard Andersen.