TV der bevæger dig

Ældre spørges om deres sociale liv

1251 ældre i Vejle Kommune bliver i den kommende tid spurgt om, hvilke aktiviteter, de deltager i, og om deres sociale liv. Målet er skabe kontakt mellem de mange tilbud og ensomme ældre.

Der blev gået til både bolden og makronerne på de ældres idrætsdag i Vejle. Måske kan flere få lyst til at være med. (Arkivfoto)

Nogle ældre har dagligdagen fyldt med aktiviteter. Men der er også en del ældre, som er for meget alene, konstaterer kommunen.

- I Seniorudvalget er vi meget opmærksomme på problemet, og ensomhed har f.eks. været et fokusområde i vores tilsynssamtaler med beboere på plejecentre, siger  udvalgsformand Peter Borup Sørensen (SF).

Inspiration

 - Vi håber, at resultatet af den nye undersøgelse kan give os inspiration til, hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem de ældres interesser og de tilbud, der findes i lokalområderne og dermed styrke livskvaliteten hos vores ældre borgere.

Første skridt i projektet er at afdække det sociale liv og udadvendte aktiviteter blandt ældre på 65 år og derover. Det nye projekt ønsker at skabe en forbindelse mellem ældre, der er for meget alene, og de mange frivillige foreninger og andre tilbud om samvær og aktiviteter.

Nyttig viden

Måske skal tilbuddene være mere synlige? Måske mangler der noget? Nogle ældre skal måske have hjælp til at finde det rette tilbud eller støttes til at komme af sted hjemmefra?

- Det er en spændende og meget nyttig undersøgelse, som vi glæder os meget til at se resultatet af, siger Peter Borup Sørensen, formand for Seniorudvalget. I Vejle har vi rigtig mange frivillige foreninger og tilbud om samvær og aktiviteter. Men det er også vores oplevelse, at vi trods de mange tilbud har ensomme ældre, der måske kun har kontakt til deres hjemmehjælper. F.eks. er mange af vennerne i ens omgangskreds ofte døde, når man når langt op i alderen

Fem kommuner

Marselisborg Praksisvidencenter, der står for projektet, udsender i september i alt 4100 spørgeskemaer til borgere på 65 år og derover i de fem kommuner, der deltager i projektet: Skanderborg, Silkeborg, Skive, Syddjurs og Vejle kommuner.

Projektet foregår i samarbejde med EGV (Ensomme Gamles Værn) og FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) og er finansieret af Socialministeriet. Projektet varer til sommeren 2014.