Affald er dyrest i Vejle

Hvis du er erhvervsdrivende i Hedensted, betaler du kun halvt så meget i affaldsgebyr, som en erhvervsdrivende i Vejle. Det er for galt, siger Håndværkerrådet. Vejle Kommune mener derimod ikke, man kan sammenligne rå tal.

Pr. 1. januar 2010 blev det indført, at alle virksomheder skal have adgang til kommunernes genbrugspladser og betale affaldsgebyrer alt efter virksomhedens størrelse.

Nu viser en opgørelse fra Håndværkerrådet, at der er store forskelle på, hvor meget virksomhederne skal betale i affaldsgebyr i landets kommuner.

I følge Håndværkerrådets undersøgelse er der 300 procents forskel på, hvad nabokommuner kræver ind i affaldsgebyrer.

Rådet finder prisforskellene groteske.

- Det er tydeligt, at affaldsområdet sejler for kommunerne. For det første er virksomhederne pålagt et meget stort affaldsgebyr, hvad enten de bruger kommunernes genbrugspladser eller ej. For det andet er der nogle urimelige forskelle i gebyrstørrelserne fra kommune til kommune. Det er konkurrenceforvridende og helt uforståeligt, siger jurist i Håndværksrådet, Frederikke Abildtrup.

Vejle har affaldsrekord

Inden for TV SYD's sendeområde ses forskellene i priser tydeligt. Her topper Vejle listen over kommuner med de højeste affaldsgebyrer.
Nabokommunen Hedensted er derimod en af kommunerne med de laveste gebyrer.

I Vejle Kommune mener man ikke, at man direkte kan sammenligne kommunerne på pris.

- I Vejle har virksomhederne i flere år haft adgang til genbrugspladserne, i modsætning til mange andre kommuner som først har givet dem adgang her fra 1. januar i år. Det gør, at vi har et nøje overblik over, hvor meget affald virksomhederne bidrager med og kan regulere affaldsgebyrerne efter de reelle udgifter, siger chef for AffaldGenbrug Jørgen Chris Madsen.

I følge ham har de i Vejle valgt en fordeling af affaldsudgifterne, der gør, at virksomhederne betaler 20 procent af udgifterne, mens de private borgere betaler 80 procent.

- Vi kan lave sådan en fordeling, fordi vi kender virksomhedernes forbrug. I de kommuner, hvor det er fuldstændig nyt med adgangen til genbrugspladserne, har de fleste i første omgang valgt en lavere andel af udgifterne til virksomhederne. Det kan for eksempel være 15 procent i stedet for vores 20 procent, siger Jørgen Chris Madsen.

Udover den beregnede højere udgift til erhvervsdrivende, understreger han også, at det også har noget at gøre med, at Vejle Kommune har længere åbningstider på genbrugspladserne end i for eksempel Hedensted, hvor affaldsgebyrerne er lavere.