TV der bevæger dig

Alt optaget på sundheds-uddannelserne

Mens der optaget halvt så mange på læreruddannelsen i Jelling, så melder University College Lillebælt alt optaget på sundhedsuddannelserne.

Næsten 3000 havde søgt de ni uddannelser, som professionshøjskolerne på begge sider af Lillebælt tilbyder. 2056 ansøgere har i dag fået brev om, at de kan begynde efter ferien på en af de ni uddannelser.

- Vi har tilbudt mange ansøgere optagelse, men desværre er der også mange, vi har måttet sige nej til, siger uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund, som kan konstatere, at der er fuldt hus på uddannelserne til sygeplejerske i både Odense, Svendborg og Vejle.

Flere pædagoger

Også uddannelserne til fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker og radiograf melder alt udsolgt.

Både i Jelling, Odense og Svendborg tilbydes pædagog-uddannelsen. Og her er der næsten fyldt op. 25 pct. flere starter i Svendborg til september.

- Pædagoguddannelsen er samlet set fyldt op, ligesom det har været tilfældet det sidste par år, siger Jørgen Thorslund.

- Men det er meget glædeligt, at vi får flere studerende på de mindre uddannelsessteder. Vi er glade for at tilbyde en populær uddannelse uden for storbyerne.

Nyt tilbud i Vejle

Et helt nyt uddannelsestilbud i Vejle betyder, at socialrådgiver-uddannelsen i Odense optager lidt færre studerende end sidste år, men det er en helt naturlig udvikling, siger uddannelsesdirektøren.

? Vi optager 36 flere på uddannelsen end sidste år, og 70 af de i alt 357 nye studerende skal studere i Vejle.

Administrationsbacheloruddannelsens femte optag er også uddannelsens største med hele 90 nye studerende. Det er en fremgang på 32 procent og tegner lovende for uddannelsen.

Adgangskvotient

Derimod er optaget på UCLs læreruddannelser faldet drastisk. Her er stadig mange ledige pladser.

- Det er ikke overraskende at antallet af optagne på læreruddannelsen er så lavt. Der er truffet en politisk beslutning om at hæve adgangskravene til uddannelsen, så man nu skal have 7 i snit eller derover for at komme i betragtning i kvote 1. Og som ansøger i kvote 2 skal man igennem en optagelsessamtale for at blive erklæret egnet, fortæller uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund.

- Initiativerne er gennemført for at højne niveauet på uddannelsen og for at mindske frafaldet, som har været ganske stort. Hvis de studerende, vi optager, er mere motiverede for at gennemføre uddannelsen, vil det i høj grad kompensere for et mindre optag, fortsætter han.

Optaget på læreruddannelsen er dykket med 26 procent siden sidste år. Det betyder, at der er mulighed for at søge en ledig studieplads, men om at gøre det hurtigt, da studiestart allerede er 14. august.

Optag på UCL: