TV der bevæger dig

A.P. Møller-millioner til Økolariet

Økolariet i Vejle har netop modtaget et tilsagn om 5 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden. Gaven skal gå til at gennemføre udstillingen Det bæredygtige Menneske samt en energihave, som er to vigtige elementer i Økolariets nye visionsplan.

00:40

1 af 2

Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- & Miljøudvalget, udtaler:

- Visionsplanen indeholder bl.a. en udbygning og fornyelse af Økolariet, så der er plads til flere gæster. Det er målet, at besøgstallet skal stige fra de ca. 47.000 i dag til op mod 75.000 gæster. Der skal desuden etableres endnu bedre formidling og læring gennem oplevelser, og de faste udstillinger skal gøres mere tidssvarende ift. indhold og teknik.

Det er planen, at der skal bygges et centralt oplevelsesafsnit om det bæredygtige og modstandsdygtige menneske. I oplevelsesafsnittet bygges der bl.a. et bjergafsnit med en mineelevator, hvilket ikke er set før. Der etableres desuden en energihave med aktiviteter, hvor hele familien kan afprøve forskellige energiformer og konkurrere om brugen af energi på den mest bæredygtige og sikre måde.

Det koster ca. 14-16 mio. kr. at omsætte visionerne i visionsplanen til reelle oplevelsesaktiviteter i Økolariet, og der skal derfor arbejdes for at skaffe yderligere finansiering.

Visionsplanen har fået positive anbefalinger fra henholdsvis University College Lillebælt, Undervisningscentret NTS, Vejle Tekniske Gymnasium, Syddansk Universitet, DONG Energy og Grundfos, der alle er samarbejdspartnere.