TV der bevæger dig

Bilister blæser på vejledende fartgrænser

Kun fire procent af bilerne overholder de blå skiltes fartgrænser. Overskridelserne er konsekvente og markante. Det kan koste både bøde og kørekort, siger politiet.

Kun 4 procent af bilisterne i målingen overholdte fartgrænsen. Foto: Colourbox

Skiltene sættes op af vejmyndigheden (ofte kommunen) og politiet i fællesskab for markere behovet for særlig agtpågivenhed og lavere hastighed på den efterfølgende strækning. Det skriver Lokalavisen Budstikkens lokaludgaver i Fredericia og Vejle

Men ud af 196 fartmålte biler overholdt kun syv den fartgrænse skiltningen lægger op til. Blandt andet på skoleveje, midt i skoletrafikken op til klokken otte.

Rådet For Sikker Trafik synes, at tallene virker voldsomme. Rådets direktør Mogens Kjærgaard Møller forestiller sig, at mange bilister er forvirrede over de blå skilte.

- Det kan være signalforvirring, at der både er en anbefalet og et gældende fartgrænse. Altså én grænse, der gælder og samtidig en anden, der ikke gælder. Jeg synes, at vejmyndighederne bør overveje: Er denne her anbefalede grænse og skiltningen til reel nytte, siger Mogens Kjærgaard Møller til Lokalavisen Budstikkens lokaludgaver i Fredericia og Vejle.

Selvom de anbefalede fartgrænser kun er vejledende, kan en overskridelse faktisk både koste en bøde og et kørekort. Det fortæller Finn Ellesgaard Nielsen, der er leder af Færdselsafdelingen ved Sydøstjyllands Politi.

- Færdselsloven siger, at man skal køre efter forholdende. Og dét kan indebære, at man skal overholde de vejledende fartgrænser. Men det er en vurdering fra sag til sag, siger han.

Se Budstikkens artikel her - http://fredericia.lokalavisen.dk/bilister-blaeser-paa-vejledende-fartgraenser-naesten-alle-koerer-for-hurtigt-/Lokale-nyheder/20140827/artikler/708279919/2023

Mest sete på tvsyd.dk