Billigere at hælde vandet ud

Aktieselskabet vejle Spildevand vil have lov til at sænke taksten for spildevand fra borgere og virksomheder i Vejle Kommune. Det kan betyde en besparelse på 500 kroner per husstand.

Vejle Spildevand blev i 2010 udskilt fra kommunen og omdannet til et aktieselskab. I samme forbindelse oprettede staten et nyt Forsyningssekretariat under Konkurrencestyrelsen, som sætter rammerne for spildevandstaksterne.

Intet overskud

- Vi har netop fået vores indtægtsramme for 2011 fra Forsyningssekretariatet - og den ser fornuftig ud. Vi går efter, at selskabet økonomisk skal hvile i sig selv, og vi budgetterer ikke med overskud, forklarer formand for bestyrelsen hos Vejle Spildevand, Jens Ejner Christensen.

- Derfor ønsker vi at sætte spildevandstaksten ned, så den kommer borgerne og virksomhederne til gode, og vi har indstillet til Vejle Byråd, at taksten i 2011 nedsættes 10,5 procent, tilføjer Jens Ejner Christensen.

Flere besparelser på vej

For en typisk husstand med et vandforbrug på 120 kubikmeter pr. år svarer det til en årlig besparelse på 537 kr. Den lavere pris kan ses allerede på næste regning fra Vejle Spildevand i midten af februar 2011.

- Vi har været gode til at finde besparelseser i driften på rense-anlæggene og har slanket organisationen på ledelsessiden. Vi har grundlæggende gået alt igennem for at se, om der skulle være ting, som kan gøres endnu bedre, siger Vejle Spildevands direktør, Mikael Schultz.

Prisen falder igen

Det er Vejle Spildevands hensigt, at investeringsniveauet holdes fast i de kommende år samtidig med, at selskabet fortsat vil søge at reducere driftsomkostningerne. Derfor forventes spildevandstaksten i de kommende år at ville falde endnu mere. Spildevandstaksten falder fra den nuværende pris på 34,14 kroner pr. kubikmeter til 30,55 kroner pr kubikmeter - uden moms.

Vejle Spildevand a/s blev stiftet den 13. april 2010. Selskabet sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune.

I alt behandles årligt ca. 19-20 millioner kubikmeter spildevand, der bliver ekspederet gennem 1800 kilometer kloakledninger. Det er lige så langt som fra Vejle til Firenze i Italien. Firmaet har 350 pumpestationer og 15 rense-anlæg. Selskabet har en årlig omsætning på godt 175 millioner kroner og har 44 medarbejdere.