Bombesagen: Manden er offer for en forbrydelse

Det er på baggrund af de foreløbige oplysninger politiets opfattelse at manden, der sidder i bilen er offer for en forbrydelse. Men det tyder ikke umiddelbart på, at denm er "rocker-relateret", skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det synes på nuværende tidspunkt mest sandsynligt at han ikke selv har anbragt den bombelignede genstand i bilen. Der er ikke yderligere afklaring omkring dette i øjeblikket, skriver politiet.

Evakueret

Området omkring bilen på Finlandsvej i Vejle er nu afspærret og evakueringen af beboerne i opgangene 80, 82 og 84 er under afslutning.

Politiet arbejder nu på at få afklaret om der er tale om en ægte rørbombe og i givet fald farligheden af denne. Herefter vil der blive taget stilling til, hvorledes den kan fjernes og manden i bilen bringes i sikkerhed.