TV der bevæger dig

Borgere til Folketinget: Drop togbane til Billund Lufthavn

En gruppe borgere fremlægger et borgerforslag, som skal få Folketinget til at droppe planerne om en jernbane mellem Vejle og Billund.

Disse tre linieføringsforslag er i spil til den kommende Billundbane. Foto: Banedanmark

Læs også Billund Lufthavn håber på togforbindelse overlever

Stop Billundbanen! Sådan lyder overskriften på et borgerforslag, der tirsdag blev lagt op på hjemmesiden borgerforslag.dk. Det er en gruppe borgere, som er utilfredse med planerne om, at der skal etableres en jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund Lufthavn, der står bag forslaget.

Siden 24. januar i år har borgere kunnet sende forslag til ændring af lovgivningen ind til borgerforslag.dk, og hvis 50.000 stemmeberettigede vælgere støtter forslaget, kan det rejses i Folketinget.

Det er den ordning, en gruppe af borgere mellem Vejle og Billund, nu benytter sig af.

Bag forslaget står Martin Fogh Skovlyst fra Vejle sammen med seks medstillere.

Nye beregninger viser, at en togforbindelse kommer til at koste 1,3 mia. kr., og det er lige så meget som den letbaneforbindelse, forligsparterne droppede på grund af prisen.

Martin Fogh Skovlyst, talsmand, Vejle

- Vi gør det, fordi vi som borgere er kommet i klemme i denne sag, siger Martin Fogh Skovlyst til TV SYD.

- Vi har allerede nu levet tre år i uvished om, hvor en eventuel bane kommer til at ligge, og vi ved derfor ikke, hvordan vi bliver påvirket af en jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund.

For at etablere togforbindelse til Billund Lufthavn, skal der anlægges en helt ny jernbanestrækning mellem Jelling og Billund Lufthavn.

Vil gøre Danmark fattigere

Martin Fogh Skovlyst frygter, at det kan komme til at tage mange år, før borgerne får en afklaring, hvis politikerne ikke beslutter at tage Billundbanen ud af det samlede projekt under Togfonden.

Og det mener gruppen, der er al mulig god grund til at gøre:

- Siden forliget om Togfonden blev indgået, er der kommet ny viden om Billundbanen, og den viden taler for, at en ny jernbaneforbindelse samfundsøkonomisk er en dårlig idé, siger Martin Fogh Skovlyst.

Han henviser til oplysninger fra både Trafikstyrelsen og Banedanmark.

For hver dag banen kører bliver Danmark fattigere. De seneste beregninger fra Banedanmark viser, at det faktuelle tab for samfundet ved at etablere Billundbanen bliver på mellem 1,5 og 1,9 mia. kroner. 

Citat fra borgerforslaget

”Billundbanen har ifølge både Trafikstyrelsen og Banedanmark et negativt samfundsøkonomisk afkast på mere end 50 mio. om året i banens levetid, og vil koste borgerne velfærd og skatteforhøjelser. For hver dag banen kører bliver Danmark fattigere. De seneste beregninger fra Banedanmark viser at det faktuelle tab for samfundet ved at etablere Billundbanen bliver på mellem 1,5- 1,9 mia. kroner. Det er vel at mærke, når alle positive effekter som f.eks. erhvervsudvikling og højere mobilitet er indregnet. Banedanmark skriver i deres analyse fra 2018, at "selv hvis anlægsomkostningen sættes til nul, er alle løsninger (linjeføringer) urentable”, skriver gruppen i sin begrundelse på borgerforslag.dk.

Ifølge Martin Fogh Skovlyst skal politikerne tage stilling til Billundbanen nu.

- Togfonden fattes penge, og der kommer derfor efter alt at dømme til at gå årevis, inden der ellers vil blive taget en beslutning om linjeføringen, og det kan vi ikke leve med, siger Martin Fogh Skovlyst til TVSYD.

Læs også Ultimatum til V: Alle Togfondens projekter skal gennemføres

Læs også Ny transportminister: Togfonden hænger ikke sammen

Mest sete på tvsyd.dk