TV der bevæger dig

Borgermøde om linjeføringen af en mulig jernbanebro over Vejle Fjord

Selvom politikerne endnu ikke har besluttet, om der skal bygges en ny jernbanebro over Vejle Fjord, så er det forberedende arbejde allerede i fuld gang. Mandag aften holdes det første borgermøde om VVM-undersøgelsen af linjeføringen.

Selvom politikerne endnu ikke har besluttet, om der skal bygges en ny jernbanebro over Vejle Fjord, så er det forberedende arbejde allerede i fuld gang.

I løbet af de seneste to år er der blevet udført et større planlægningsarbejde for en ny jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord. Foto: John Melin, TV SYD

1 af 2

I løbet af de seneste to år er der blevet udført et større planlægningsarbejde for en ny jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord – også kaldet en VVM-undersøgelse. 

Formålet med VVM-undersøgelsen har været at kortlægge mulighederne for, hvor banen kan indplaceres i landskabet, og hvilke konsekvenser den vil have. 

Undersøgelsen omfatter vurderinger af tre linjeføringer for en bro - og som det fjerde alternativ en tunnel. 

Læs også Ultimatum til V: Alle Togfondens projekter skal gennemføres

VVM-undersøgelsen blev offentliggjort i december - og  den offentlige høring om projektet løber frem til 8. februar 2017.

I høringsfasen holdes to borgermøder, hvoraf det første finder sted mandag aften kl. 19 på Comwell Kellerspark i Brejning syd for for fjorden, mens et lignende møde på nordsiden af fjorden holdes torsdag den 19. januar kl.19 på Daugård Skole. 

VVM-undersøgelsen blev offentliggjort i december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​