Byråd er splittet i incestsag

Ifølge byretten er Vejle Kommune ansvarlig for, at en fars mangeårige overgreb ikke blev stoppet. Nu overvejer byrådet at anke dommen.

I 1985 blev Jytte Jensens far dømt til tre års fængsel for omfattende seksuelt misbrug af sine døtre. For en måned siden afgjorde byretten i Kolding, at Vejle Kommune burde have grebet ind længe før og dermed var ansvarlig.

Jytte Jensen blev tilkendt 300.000 kroner i tort, men dermed er sagen slet ikke slut. For på onsdag stemmer Vejle Byråd om, hvorvidt sagen skal ankes.

Byrådet er splittet

Der skal 16 stemmer til et flertal i Vejle Byråd. Partierne stiller deres medlemmer frit i sagen, så de ikke nødvendigvis følger partilinjen.

Ifølge et nyt rundspørge i Vejle Amts Folkeblad er otte byrådsmedlemmer klar til at anke, mens 11 er imod. Men hele 12 medlemmer har ikke besluttet sig endnu.

quote

Her er altså en borger, der er kommet i klemme, og der er en klar dom.

Martin Sikær Kristensen (S), byrådsmedlem i Vejle. 

Byrådsmedlem i Vejle, Martin Sikær Kristensen (S), har meldt ud, at han stemmer imod en anke.

- Jeg synes ikke, vi skal anke sagen, når byretten klart siger, at Vejle Kommune har et ansvar. Det er en misforståelse at opfatte kommunen som et aktieselskab, hvor vi skal gerenere et overskud. Vi skal selvfølgelig passe på borgernes penge. Men her er altså en borger, der er kommet i klemme, og der er en klar dom, siger Martin Sikær Kristensen (S) til TV SYD.

Pres fra KL

Han mærker et pres fra Kommunernes Landsforening (KL), som har rådgivet kommunen i sagen.

- De lægger pres på, det er der slet ingen tvivl om. De frygter, at det ikke er en enkeltstående sag, og at der er lignende sager i andre kommuner, som får indflydelse på deres økonomi. Men det ændrer jo ikke på, at hvis en kommune har begået noget forkert, så må man betale, siger Martin Sikær Kristensen.

TV SYD har bedt KL kommentere historien. Men KL svarer i en mail, at ”KL ikke har kommentarer til sagen, da KL ikke udtaler sig om verserende sager, hvor vi rådgiver en kommune”.

Kan føre til flere erstatningskrav

Men sagen følges tæt af KL, for det er den første af sin slags, siden Folketinget sidste år afskaffede forældelsesfristen for, hvornår ofrene kan rejse erstatningskrav mod den ansvarlige myndighed. Uanset hvornår overgrebet har fundet sted.

Det åbner potentielt for en række lignende erstatningskrav i andre kommuner.

Borgmester vil anke

Over for det synspunkt står blandt andre borgmester Jens Ejner Christensen (V). Efter dommen erkendte han på kommunens hjemmeside, at kommunen skulle have beskyttet Jytte Jensen:

- Det er en frygteligt tragisk sag … og jeg har det forfærdeligt med det, som et barn var udsat for i de år. Jeg er på Vejle Kommunes vegne utrolig ked af, at vi ikke dengang handlede anderledes.

quote

Det er på en principiel sag for alle landets kommuner: I hvilket omfang kan vi gøres ansvarlige for fortidens handlinger.

Jens Ejner Christensen (V), borgmester i Vejle Kommune. 

Trods beklagelsen er borgmesteren ikke overbevist om, at kommunen bør påtage sig et juridisk ansvar for svigtet.

- Vi er som kommune nødt til at få afprøvet ved domstolene, om vores måde at agere på dengang også er ensbetydende med, at vi juridisk set er ansvarlig for handlinger, som skete for over 35 år siden. Det har været rettens opgave at vurdere, om kommunen handlede korrekt ud fra regler og faglige standarder, som var gældende for over 35 år siden. Det er på den måde en principiel sag for alle landets kommuner: I hvilket omfang kan vi gøres ansvarlige for fortidens handlinger, skriver borgmesteren.

Spørgsmål om forsikring

Jens Ejner Christensen påpeger til TV SYD, at kommunens forsikringsselskab nægter at betale for en eventuel erstatning, hvis kommunen ikke anker sagen. Dermed har kommunen pligt til at anke dommen, mener borgmesteren. 

Det ændrer ikke Martin Sikær Kristensens holdning.  

- Hvis forsikringsselskabet ikke vil dække, så må vi jo finde pengene i kommunekassen, siger Martin Sikær Kristensen.