Det kan lade sig gøre

Der er ingen grund til at opgi'  socialt udsatte - de KAN godt komme i arbejde. Det viser et projekt som KFUMs Sociale Arbejde har kørt siden 2007

En af dem, der har fået fodfæste på arbejdsmarkedet er 53-årige Steve Hvid Vilhelmsen - han har i en lang årrække været alkoholiker, men har nu fået fast arbejde på HP Frugt i Vejle.

Vejen ind på arbejdsmarkedet begyndte på Café Parasollen i Vejle. Her blev Steve sluset ind i KFUM's Sociale Arbejdes beskæftigelsesprojekt for socialt udsatte. Projektet hedder "Indsats på Kanten" - og kører udover Vejle også i Haderslev, Kolding, Esbjerg, Grindsted og Varde.

Projektet blev søsat 1. januar 2007 og løber i fire år og er fianansieret af satsmidler . 

Projekt ?Indsats på Kanten? er målrettet de socialt mest udsatte grupper i Danmark, som har sværest ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Rigtig mange socialt udsatte borgere har en dårlig boligsituation,
ringe økonomi og en kombination af sociale, psykiske, somatiske og fysiske problemer samt misbrug.

I den foreløbige evaluering af projektet hedder det bl.a.:

Projektet har i løbet af sit første to et halvt år omfattet 459 socialt udsatte borgere rundt om i landet. Hovedparten er enlige, de fordeler sig jævnt aldersmæssigt med en svag overvægt af 40-49-årige, mange har ingen uddannelse efter folkeskolen og over halvdelen er på kontanthjælp.

Langt over halvdelen angiver psykiske og fysiske problemer som hovedårsagen til deres deltagelse i projektet.
Af de 459 projektdeltagere er 34 % stadig i projektet, 42 % er formidlet videre fra projektet, fortrinsvis i ordinær beskæftigelse eller erhvervsrettet opkvalificering, 24 % er ude af projektet, heraf halvdelen afklaret  til social pension.

Projektets foreløbige resultater må siges at være overordentligt gode, set i lyset af den problemkompleksitet, der kendetegner målgruppen samt den for tiden generelle afmatning på det danske arbejdsmarked.

Arbejdet med de socialt udsatte handler ikke kun om faglig opkvalificering med også om en række andre ting:

? At en projektdeltager som i flere år ikke har
turdet bevæge sig hjemmefra, nu deltager i
forskellige sociale aktiviteter
? At en projektdeltager tilegner sig de sociale
og faglige kompetencer, der skal til for at
opnå og fastholde et ordinært arbejde
? At en projektdeltager formulerer konkrete
og opnåelige mål
? At en projektdeltager får mod på at begynde
på en uddannelse
? At en projektdeltager forbedrer sin ydre
fremtoning
? At en projektdeltager får mod på at tabe sig,
få ordnet tænder, hår etc.
? At en projektdeltager får større selvtillid
? At en projektdeltager føler sig set og hørt -
også når det gælder det svære i tilværelsen
? At en projektdeltager får hjælp til at tackle
sprogvanskeligheder
? At en projektdeltager får hjælp til møder
med kommunale rådgivere, lægen etc.
? At en projektdeltager oplever værdien af at
vise respekt og overskud
? At en projektdeltager oplever værdien af at
holde en aftale
? At en projektdeltager får mod på at begynde
et afvænningsforløb
? At en projektdeltager oplever at nogen vil
ham/hende det bedste
? At en projektdeltager får styr på sin økonomi

Målgruppen for projektet er mennesker i matchgrupperne 4 og 5. Kommunerne har rubriceret alle arbejdsløse i forhold til hvor godt de matcher arbejdsmarkedet - og det har resulteret i fem matchgrupper, hvoraf 4 og 5 er de allersvageste.

I en tid hvor riget fattes penge er det en bedre forretning at bruge penge på at få de "stærke" arbejdsløse ud på arbejdsmarkedet igen, men spørgsmålet er, om det ikke nu er på tide, at der også bliver taget permanent hånd om de svageste.

Vi stiller Venstre arbejdsmarkedspolitiske ordfører spørgsmålet søndag i TV SYD.