TV der bevæger dig

Ejendomskøb har kostet Vejdirektoratet 47 millioner

Som følge af den planlagte togbro over Vejle Fjord har Vejdirektoratet købt og overtaget 12 ejendomme. Det har kostet cirka 47 millioner kroner.

Vejdirektoratet har opkøbt 12 ejendomme, der ville blive berørt af den planlagte togbro. Arkivfoto.

Den planlagte togbro har indtil videre kostet Vejdirektoratet cirka 47 millioner i ejendomskøb. I en periode på et år har Vejdirektoratet købt og overtaget 12 ejendomme.

I Daugård drejer det sig om to ejendomme, og i Sellerup-området er det ti ejendomme.

Der er tale om forlodsovertagelser. Det vil sige, at Vejdirektoratet har opkøbt ejendommene, mens planlægningen af togbroen stod på. Men ved forlodsovertagelse skal ejeren selv rette henvendelse med ønske om opkøb af ejendommen.

Det gælder for eksempel i tilfælde, hvor der var særlige personlige grunde hos ejeren.

- I nogle tilfælde har folk behov for at komme væk. Men der er flere behov og kriterier, der skal opfyldes, før vi kan forlodsovertage en ejendom. Hvis man retter henvendelse, så tager vi ud og snakker med folk. For nogen falder der ro på, mens andre ikke kan vente og vil af med huset hurtigst muligt, siger Michael Larsen, landinspektør ved Vejdirektoratet til TV SYD.

Den planlagte togbros fremtid ser ellers sort ud efter Dansk Folkepartis udmeldinger i denne uge.  For partiet overvejer at trække sig fra forliget om Togfonden.

Men Michael Larsen understreger, at opkøbene af de 12 ejendomme ikke er spildt. For hvis togbroen ikke bliver til noget, så skal de nok få de 47 millioner ind på bankkontoen igen.

- Vi ved godt, hvad vi har givet for ejendommene. Hvis de skal sælges igen, så bliver de sat til salg i offentligt udbud, siger Michael Larsen.

Indtil der er vedtaget noget endeligt om togbroen, så lejer Vejdirektoratet ejendommene ud til markedslejen.

- Når vi har købt en ejendom, så har de tidligere ejere mulighed for at blive boende i op til et år. Så nogle af ejendommene bliver lejet ud til tidligere ejere, mens andre er blevet annonceret på boligsider, siger Michael Larsen til TV SYD.