Elendigt regnskab fra Vejle Boldklub

Vejle Boldklub har op til generalforsamlingen den 8. marts fremlagt regnskab for 2009. Underskuddet blev på 28,5 millioner før skat.

Allerede i november 2009 forudså selskabet i en børsmeddelelse, at resultatet for klubben ville blive "yderst utilfredsstillende".

Underskuddet på 28,5 million betyder, at Vejle Boldklubs egenkapital er nede på 20,3 millioner kroner.

Efter cirka fem år med fremgang i omsætningen blev regnskabsåret 2009 elendigt, idet finanskrisen strammede til, hvilket betød, at pengene ikke sad så løst. Klubben satte fokus på udgifterne, men på grund af indgåede aftaler kunne disse ikke reduceres straks.

God sponsorforretning

Til gengæld går det godt med den sponsorforretningen. Det er lykkedes at øge medlemstallet i erhvervsklubben.

En ny strategi blev indført på det sportslige område, hvilket betyder, at klubben fremover vil investere i unge spillere, som prioriterer motivation, aggressivitet og holdånd højt. Dette vil i løbet af det kommende år også medvirke til en kraftig reduktion af lønudgifterne.