TV der bevæger dig

Eletronisk værktøj skal måle trivsel

Hvordan trives eleverne i Vejles folkeskoler? Skolerne i kommunen har sammen med sundhedsplejerskerne lavet et elektronisk værktøj, som eleverne kan svare på.

Elektronisk værktøj skal måle elevernes trivsel i Vejle Kommune.

Systemet, som hedder Live?n?Learn, skal bruges til at spørge eleverne om deres egne oplevelser af bl.a. timerne, frikvarterer, kammeraterne, fritiden, kost- og motionsvaner.

- Vi ved, at børns sundhed ? bevæger de sig, spiser de rigtigt, trives de ? har stor indflydelse på, hvor godt de lærer, fortæller Ulla Dupont kommunens ledende sundhedsplejerske. Når vi kombinerer viden om elevernes sundhed og deres trivsel, bliver vi i stand til at se sammenhænge, vi ellers ikke ville se. Det giver sundhedsplejersken og læreren mulighed for sammen hurtigt at reagere forebyggende, dels på klasseniveau, dels i forhold til indsatsen omkring den enkelte elev.

- Live?n?Learns sundhedsmodul er et supplement til sundhedsplejerskens øvrige tilbud om samtaler og undersøgelser til elever på udvalgte årgange i skolen, slutter hun.

- Live?n?Learn er også et supplement til lærerens løbende dialog med eleven og skal gerne blive en lettelse for den enkelte i dagligdagen. Så hvor man tidligere spurgte eleverne tre gange i tre forskellige spørgeskemaundersøgelser, er det hele nu samlet i ét: overskueligt og anvendeligt, siger skolechef Anette Jensen.

Om Live?n?Learn

Man har tidligere målt elevernes trivsel og deres fysiske og mentale sundhed, men det er første gang i Danmark, at disse informationer samles i ét værktøj.

?Live?n?Learn bruges på den enkelte skole til at ◦Gå i dialog med elever og forældre

◦Udvikle den pædagogiske praksis

◦Skabe tæt samarbejde mellem skolens lærere, pædagoger og sundhedsplejerske

◦Live?n?Learn er et forsknings- og udviklingsprojekt, som Vejle Kommune deltager i sammen med forskerne Hans Henrik Knoop (DPU, Aarhus Universitet) og Kjeld Poulsen (Steno Instituttet, Center for Sundhedsfremme) samt Rambøll Management. Projektet løber i perioden 2012-2017.

◦Live?n?Learn er ikke færdigudviklet. Med afsæt i erfaringerne fra skoler og sundhedsplejesker vil der løbende komme forbedringer til systemet.