TV der bevæger dig

Elever i Vejle stortrives

Campus Vejle VUC ligger nummer et på listen over elevtrivsel blandt landets 24 andre VUC-centre.

Arkivfoto.

De trives, de voksne elever i Vejle.

De trives så godt, at de landsdækkende ligger nr. 1 på på listen elevtrivsel blandt de kursister, som tager en 9. eller 10 klasse.

Det er Almen Voksen Uddannelse, der har evalueret VUC i Vejle som landets bedste.

Eleverne er voksne, der er gået tidligst ud af folkeskolen - og oftest har dårlige erfaringer med at gå i skole.

- Vores undervisere føler stort ansvar for at få kursisterne til at afslutte med en eksamen og komme videre i livet. Kursisterne skal opleve, at de får den chance på VUC, som de måske ikke fik i folkeskolen. Studievejledningen er også vigtig. Vurderer en underviser, at en kursist har vanskeligt ved at følge med, laver studievejledningen individuelle handlingsplaner, der sikrer, at eleven bringes tilbage på sporet igen, siger Ulrich Skytte, uddannelseschef på Campus Vejle.