TV der bevæger dig

Få overblikket: Disse lokale socialdemokrater får ordførerposter

Socialdemokratiets folketingsgruppe har onsdag fordelt ordfører- og udvalgsposter. Se, hvad de lokale S-folketingsmedlemmer skal bruge deres tid på her.

Henrik Dam var den første lokale socialdemokrat, der kendte sin nye titel, da han blev valgt til Folketingets formand allerede den 21. juni.

 

Medlem af gruppeledelsen
Politisk ordfører
Medieordfører

Medlem af:
Børne- og undervisningsudvalget
Finansudvalget
Forsvarsudvalget
Klima- energi- og forsyningsudvalget
Kulturudvalget 
Transport- og boligudvalget
Skatteudvalget
Udenrigspolitisk Nævn
Udvalget for Forretningsorden
Kontaktudvalget for det tyske mindretal

 

Medlem af gruppeledelsen
Finansordfører
Ordfører for kommunal udligning

Medlem af: 
Finansudvalget
Miljø- og fødevareudvalget
Social- og indenrigsudvalget 
Udlændinge- og integrationsudvalget 

 

Fødevareordfører
Landbrugsordfører
Dyrevelfærdsordfører

Medlem af:
Børne- og undervisningsudvalget
Klima- energi- og forsyningsudvalget 
Miljø- og fødevareudvalget 
Nordisk Råd
Udvalget for landdistrikter og øer

 

Ældreordfører
Ligestillingsordfører

Medlem af:
Erhvervsudvalget
Europaudvalget
Indfødsretsudvalget
Ligestillingsudvalget
Skatteudvalget
Social- og indenrigsudvalget
Sundheds- og ældreudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd 

 

Skatteordfører

Medlem af:
Europaudvalget
Miljø- og fødevareudvalget
Skatteudvalget 
Uddannelses- og forskningsudvalget
Udvalget for landdistrikter og øer
Sydslesvigudvalget

 

Transportminister

 

 Folketingets formand