TV der bevæger dig

COVID-19

Kun halvt så mange kommer på skadestuen

På skadestuen i Vejle har man over de sidste to uger haft 135 patienter om ugen i gennemsnit. Sidste år var tallet 240 patienter i samme periode.

Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Mens landets intensivafdelinger er presset af corona-patienter, så melder skadestuerne om et markant fald i patienter de seneste uger.

- Der er nogen, hvor man godt kan fornemme, at de har ventet med at komme, fordi de har tænkt: “Jeg ser det lige an”. Og så kommer de med noget, de er kommet til skade med for et par dage siden, siger Metha Sørensen, som er behandlersygeplejerske på skadestuen i Vejle.

Alle sportsskaderne, som vi normalt plejer at se, de er næsten helt væk.

Per Wagner Kristensen, ledende overlæge, skadestuen i Vejle

Færre sportsskader og bekymring for smitte

Forklaringen bag det store fald i patienter, mener personalet, skyldes blandt andet, at folk opholder sig mere hjemme.

- Lige da det her begyndte, blev der meget stille. Alle folk gik jo hjem. Der var ingen, der gik til sport. Der var ingen, der lavede ret meget, siger Metha Sørensen. 

- De skader, vi ser, er fra havearbejde. Det er fra udendørsakviteter såsom cykling og legeskader fra børn. Hvorimod alle sportsskaderne, som vi normalt plejer at se, de er næsten helt væk, siger Per Wagner Kristensen, ledende overlæge på skadestuen i Vejle.

Derudover er der også patienter, som forsøger at udskyde deres besøg på skadestuen på grund af frygten for smitte.

- De har givet udtryk for, at de gerne selv vil undgå at blive smittet, men også at de helst ikke vil belaste sundhedsvæsenet, siger Metha Sørensen, behandlersygeplejerske på skadestuen i Vejle. 

Borgere med smerter skal komme

Som udgangspunkt er det en god nyhed, at der er færre patienter på skadestuen.

Men på Vejle Sygehus understreger de, at borgere med smerter fortsat skal henvende sig, hvis det er nødvendigt, da der kan være patienter indimellem, hvor det er vigtigt, at de bliver tilset af en læge. At blive væk kan i sidste ende være et misforstået hensyn til sundhedsvæsenet, mener personalet.

- Hvis man har en oplagt skade: et større sår, en fejlstilling af en underarm, eller slået hovedet så meget at man er bevisthedspåvirket, så skal man komme og lade os kigge på det her, siger Per Wagner Kristensen, ledende overlæge, skadestuen i Vejle.

 

Mest sete på tvsyd.dk