Faste læger på plejecentre mindsker antallet af indlæggelser

Beboere på plejecentre i Vejle har i to år haft besøg af en fast læge hver anden uge, og det har betydet færre indlæggelser og mindre medicinforbrug.

Hver anden uge kommer lægen på besøg på Plejecenter Bakkeager. Den samme læge – hver gang.

Her tager lægen beboernes blodtryk, udskriver medicin, og personalet bliver rådgivet i behandling.

10 af Vejle Kommunes plejecentre har siden 2017 haft en fast tilknyttet læge. Det har ifølge plejecentrene betydet, at færre beboere bliver genindlagt, og medicinforbruget er reduceret.

For SOSU-assistent Randi Toudahl giver den faste besøgslæge god mening både for beboerne og personalet.

Det faste lægebesøg på plejecentrene har eksisteret i to år i Vejle Kommune. Det har ifølge kommunen nedbragt antallet af genindlæggelser og mindsket medicinforbruget.
Det faste lægebesøg på plejecentrene har eksisteret i to år i Vejle Kommune. Det har ifølge kommunen nedbragt antallet af genindlæggelser og mindsket medicinforbruget.
Foto: Jakob Schjødt Pedersen

- Det giver et bedre tilhørsforhold både for beboere og personalet, når det er den samme læge, der kommer hver gang, siger hun til TV SYD.

I hus nummer seks på Bakkeager Plejecenter har syv ud af 10 beboere den samme læge. Det giver ifølge Randi Toudahl en stor fordel for samarbejdet mellem læge og plejepersonale.

- Det er nemmere at tale sammen om beboerne. Vi ved, hvem vi taler om, og vi skal som personale ikke have kontakt til så mange forskellige læger. Det giver både læge og personale en bedre ide om, hvem vi hver især er, siger Randi Toudahl.

Siden ordningen startede, har flere af kommunens plejecentre fået deres egen tilknyttede læge. I dag har alle 19 kommunale plejecentre en fast læge.

Christian Valentiner-Branth er fast læge på Plejecenter Bakkeager to gange om måneden og er tirsdag på besøg hos Svend Erik.
Christian Valentiner-Branth er fast læge på Plejecenter Bakkeager to gange om måneden og er tirsdag på besøg hos Svend Erik.
Foto: Jakob Schjødt Pedersen

Kommune skal finde penge til at fortsætte ordning

Ordningen er en del af et landsdækkende forsøg, hvor Vejle Kommune i to år har fået små to millioner kroner fra satspuljemidler.

Sidste år afskaffede den daværende regering og Dansk Folkeparti satspuljen. Derfor skal kommunen selv finansiere ordningen, hvis den skal fortsætte i fremtiden. Det mener formanden for seniorudvalget i Vejle Kommune ikke er noget problem.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end vi finder en løsning. Pengene finder vi internt i seniorudvalget, siger Kenneth Fredslund Petersen (DF) til TV SYD.