Finhvalen på Vejle Kunstmuseum

Zoologerne undrer sig stadig over, at mange store hvaler søger ind til Vejle Fjord, og mens de spekulerer over det, bliver der lavet en udstilling med den finhval, der strandede sidste sommer.

Udstillingen åbner om fire dage. Den er kommet i stand i samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum i København, Økolariet i Vejle og Vejle Kunstmuseum.

Gammel finhval

Efter finhvalen døde i Vejle Fjord, har Statens Naturhistoriske Museum renset dens knogler i store containere med elefant-gødning fra Zoologisk Have i København.
 
Oprindelig troede alle, at finhvalen var en ung hval, der var kommet på afveje. Den er 15-20 år, lød gættet på, mens tusinder af tilskuerede stod på land og betragtede det store dyr. Men det var forkert. Senere undersøgelser har vist, at hvalen var omkring 130 år. Det var ikke mindst undersøgelser af hvalens øjne, der fik eksperterne til at drage den slutning. Men det viste sig også, at hvalens knogler var mærket af slidgigt.

Hval-skelettet skal stå på Naturhistorisk Museum i København, men foreløbig skal det på udstilling i Vejle indtil den 5. juni i år. Vejle Kunstmuseum er velegnet til så stor en enkelt-udstilling. Museets store aula med glasloft og gavle har de rette dimensioner til det 17 meter lange hvalskelet.

Hvalernes fjord

Ud over selve hval-skelettet vises en film om finhvalens sidste dage i Vejle fjord. Desuden kan de besøgende få nyttig viden om hvaler og hvalerne fra fjorden.

Vejle Fjord har en særlig tiltrækning på både store og små hvaler, om det så er vanddybden eller vandkvaliteten og fisk, der tiltrækker hvalerne.  Zoologerne undrer sig over det store antal og forskellige typer hvaler som gennem de sidste godt 100 år har gæstet fjorden.

Mange af de store pattedyr er svømmet videre, mens andre har endt deres dage i Vejle Fjord. Der har tidligere været strandinger af både finhvaler og grind.