Fisk flytter tilbage til Vejle Å

Fiskene blev lukket inde i små søer, da åen blev lagt om. Torsdag blev de fanget og sat ud igen. 

Danske åer er i årenes løb blev rettet ud, og fiskene kan ikke trives i de nye omgivelser. Sådan er det også gået med Vejle å, og nu er der lavet et nyt snoet vandløb. Undervejs er dele af den gamle å lukket af, så der er dannet søer, og dem er der fisk i.

Fisket med strøm

I dag gik Teknik og Miljø i Vejle Kommune i gang med at fange fisk. På en 500 meter lang strækning blev der el-fisket i de små søer. Det gik ud på at sætte strøm til vandet for at lamme fiskene.

Da de kom op til overfladen, blev de skovlet op i et net og flyttet over i de nye å-løb, hvor de vågnede op og svømmede videre. I dag blev der fanget et halvt hundrede fisk.

Resterne af den gamle å bliver fyldt op med jord. I løbet af foråret bliver der lagt træ ud i den nye å for at give fiskene mulighed for at skjule sig. Der bliver også lavet gyde-banker, og den 25. juni bliver den nye å officielt indviet.