TV der bevæger dig

Flere ferieløse børn

Dansk Folkehjælp afvikler i disse uger børneferier for socialt udsatte børn fra hele landet. Ferierne afvikles på Vingstedcenteret

01:48

1 af 2

I dag torsdag oplever 30 børn en Robin Hood-dag hvor de blandt andet skal skyde med bue og pil på ægte Robin Hood-manér - om aftenen afsluttes en uges tiltrængt ferie på festlig vis, og man afholder fødselsdag for én af drengene.

Børn uden ferieminder

Børn fra socialt udsatte familier kommer sjældent eller aldrig på ferie - dermed har de ingen ferieminder, som andre mere velstillede børn har, og kan ikke fortælle om en god ferie de har haft når, de kommer tilbage i skolen.

Flere ferieløse børn

Gennem de seneste år har Dansk Folkehjælp oplevet en stigning i antallet af sociale udsatte familier, der ikke har råd til at tage på ferie; altså også en stigning i antallet af børn, som ikke kan komme på ferie.