Flødebollefabrik i Give får hjælp

40 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt har i to døgn finstuderet en flødebollefabrik i Give, og er nu kommet med forslag til forbedringer.

Det har været en kæmpeudfordring for de studerende, da Give Konfekture inviterede dem indenfor.
Direktør Jacob Jensen følte, at virksomheden havde brug for nogle friske øjne udefra.

En af de opgaver, de bygningskonstruktør-studerende fik, var bl.a. at komme med forslag til en ny administrationsbygning.

Og de procesteknolog-studerende har arbejdet med af give flødeboller en længere holdbarhedstid.

Direktør Jacob Jensen er vældigt tilfreds med langt de fleste af de studerendes forslag.