Foderfabrik i Jelling lugter mere end tilladt

Virksomheden Fermentation Experts i Jelling er igen kommet i Vejle Kommunes søgelys. En uvarslet kontrolmåling har afsløret flere lugtgener end tilladt.

Der blev ved tilsynet udtaget lugtprøver, som efterfølgende er blevet analyseret. Vejle Kommune har med det uvarslede tilsyn ønsket at måle på effekten af den lugtrensning, der allerede er etableret med de justeringer af anlægget, som løbende er sket.

Det akkrediterede lugtmålefirma peger derfor særligt på, at begrænsning af skorstenshøjden gør det vanskeligt for Fermentationexperts A/S at overholde grænseværdierne. Den kendsgerning, at virksomhedens skorsten kun er 12 m, hvilket er samme højde som selve bygningen, betyder at der ikke sker tilstrækkelig fortynding af lugten.

Med baggrund i den viden, der er tilgået Vejle Kommune, er det blevet indskærpet over for virksomheden, at de skal overholde de fastsatte grænseværdier. Det betyder, at virksomheden skal reducere den mængde råvarer, der køres igennem tørreriet til det niveau, hvor grænseværdierne overholdes.

Vejle Kommunes indskærpelse har ført til, at Fermentationexperts A/S nu tørrer på nedsat kapacitet, så generne minimeres, indtil en ny lugtmåling dokumenterer overholdelse af grænseværdierne. Samtidig gennemgås anlægget af leverandøren for at løse fejl og mangler. Der bliver foretaget nye lugtmålinger på virksomheden den 8. juli samt evt. den 9. juli 2014. I forbindelse med lugtmålingerne vil tørreriet skulle køre på fuld kapacitet.

Fermentation Experts laver foder til svin.