TV der bevæger dig

Forældre er bekymrede for trafiksikkerhed i by med vokseværk

Forældre i Børkop mener ikke, at børnenes skolevej er sikker nok. Men kommunen afviser forældrenes løsning.

Her er den overgang, som forældrene i Børkop er bekymrede over. De vil have en tunnel, men kommunen vil have en anden løsning. Foto: Hans Lausten, TV SYD

I Region Syddanmark er Børkop den mellemstore by, der er vokset mest gennem de seneste år. Fra 2006 til 2015 er indbyggertallet steget med 44,6 procent. 

I den sydlige del af byen skyder nye boligkvarterer med børnefamilier op. Men det giver udfordringer, når de mange børn skal hoppe på cyklen for at komme i skole.

Infrastrukturen kan nemlig ikke følge med, og det skaber kaos og farlige situationer.

Pernille Andresen er fra en af de 317 familier, der hver dag sender deres børn fra de nye boligområder over til skolen. Det foregår i dag ved, at børnene skal krydse en ringvej. Ikke en holdbar stituation for forældrene.

- Det har jo potentiale til at ende fuldstændig katastrofalt for et barn på et eller andet tidspunkt, mener Pernille Andresen.
 
Byens vækst betyder både flere biler, men også flere børn på vejene. Derfor er forældrene i de nye boligområder bekymrede for deres børn sikkerhed i trafikken.

Kommune: Der kommer ingen tunnel

Borgerne i området har opfordret teknisk udvalg i Vejle Kommune til at etabelere en ny tunnel, som den der er et andet sted på strækningen. Men der kommer ingen tunnel, lyder meldingen fra teknisk udvalg.

I stedet skal der etableres en cykelsti.

- Vi har behandlet ønsker om, at man gerne vil have en tunnel, og den måde vi arbejder på er en prioriteringsliste, hvor vi bruger pengene der, hvor vi får mest trafiksikkerhed for pengene. Hvis vi går efter en tunnelløsning, så er det ikke realistisk, at den nogensinde bliver lavet, hvis vi skal fortsætte med at prioritere, som vi gør i dag. Derfor arbejder vi på en løsning, hvor børnene kommer så sikkert som muligt ned til den eksisterende tunnel. siger Christoffer Aagaard Melson (V), formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

Beboerne i det sydlige Børkop er gået sammen om en underskriftsindsamling, for de mener ikke, at skolevejen er sikker nok.

Mest sete på tvsyd.dk