Frimenigheder er populære

Mens folkekirken har mistet medlemmer over de sidste år, så oplever de grundtvigske frimenigheder medlemstilgang.

I TV SYDs område ligger tre ud af landets ti grundtvigske frimenigheder og her har særdeles frimenigheden i  Ågård ved Egtved oplevet stor fremgang. Gennem de sidste par år har de fået 10-13 nye medlemmer, fortæller frimenighedens præst Henrik Jensen.

Han mener, at folk melder sig ind i frimenighederne, fordi de er trætte af folkekirkens lidt stive tilgang til mange ting og i de grundtvigske menigheder får man samme kristne grundlag som folkekirken, dog på en anden måde.

Henrik Jensen fortæller også til TV SYD, at frimenighedens medlemmer ikke kun støtter op om gudstjenesterne, men også menighedens andre aktiviteter - eksempelvis er fyraftenssang og litteraturkredse en stor succes.

Ågård Frimenighed er en  grundtvigsk menighed

Naboer på TV SYD + sender i dag fra Ågaard og besøger frimenigheden. Det er kl 14, 19.55 og 22.35.